Er zijn symbolen en beelden die men ziet en hoort.
In wezen kijk u naar hologram voor een moment, en dan
ineens zijn de beelden en uw gedachten projecties weer verdwenen.
Zijn de  Symbolen die uzelf heeft geprojecteerd vanuit je denken. 
Dit zijn mede magische projecties die uzelf oproept.

School de doorstroom behelst vele mogelijkheden met hulp van deze
meneer die  als leraar aanwezig is. 
Hiervan kunt u meden gebruik van maken. 
Deze uitwisseling les en sessie is je aanzet tot alle mogelijkheden
die je wezen zelf al meegebracht heeft vanuit de Wereld van de Wijsheid.


Zevenleraren vanuit de Wereld van de Wijsheid. Wij laten iedereen kennismaken met deze meneer. 🌞 Leraar en medewerker voor ons in Nederland. Voor ieders bewustzijnsuitbreiding.   

Ik sta naast u tijdens de sessies en bijeenkomsten. Elk unieke wezen staat op zichzelf na deze ervaring.

 



Volbewustzijn. Dit is de eerste stap naar een groter bewustzijn.
Op het moment dat een mens zich bewust wordt van deze vragen, heeft hij al vele stoffelijke levens doorlopen. In deze levens zijn ervaringen opgedaan die in het ‘wezen’ van de mens zijn opgeslagen. Veelal zal de mens niet spreken over het wezen, maar gebruikt hij het woord ‘ziel’.

De drive die een mens voelt om op deze vragen een antwoord te vinden, komt voort uit het wezen dat een groter bewustzijn wil krijgen. Tijdens de periode tussen twee stoffelijke levens in verblijft het wezen weer in de Wereld van de Wijsheid waarin hij ervaart dat hij nog niet deelgenoot kan zijn van Al wat Is. Daardoor voelt het wezen de drang om verder te leren en keert hij terug naar deze planeet. Het wezen daalt namelijk steeds opnieuw in een mensenlichaam. 

Dat betekent dus, dat het niet gaat om wie u uiterlijk bent, maar om wie u in wezen bent. Wanneer zwangere vrouwen vertellen dat ze ‘leven’ voelen, is er een wezen ingedaald, dat deze omgeving heeft uitgekozen om verder te kunnen leren.