Welkom voor een kennismaking met
de Wereld van de Wijsheid.



Evolutie van de aarde, dieren en mensen.

Dieren maken een overstap vanuit het dierenrijk, naar een menselijke uitingsvorm.
Dit is de inprenting vanuit de energie van deze aarden planeet.
Uw wezenlijke is de aansturing van uw lichaam. Er zijn teksten die dit doen
beseffen en ervaren. 
U wordt aangeraakt dit is mede uw wezen dat resoneert
tijdens wat u hoort leest en ziet.

Denken wordt helder en bewuster tijdens uw wezenlijke bezoek op aarde.
Dit zijn de door kijkjes die in een lichtfits voorbij komt en ervaart.  


Herinnering van elk mens op aarde is levens verruimend aanwezig.
Velen vragen zich dan af, waarom ben ik hier aanwezig?  

Ik ervaar mijn aanwezigheid soms zwaar en dan ineens weer licht.
Ben ik soms beland om dit innerlijke en lichamelijke te ervaren.
Ik ervaar mijzelf, soms als een buitenstaander in deze wereld. 
Op dit moment is er een verlangen in uw aanwezignaar de eeuwige
Bron bewust geworden, 
de Wereld van de Wijsheid met zijn zevenleraren.
Wat houdt dit in voor ieders aanwezigheid op aarde.

 

Er zijn zeven leraren, die vanuit de Wereld van de Wijsheid zullen iedereen bijstaan
met uw persoonlijke vragen betreffend Spiritualiteit & Esoterie.

Dit vindt mede plaats met de mensen, die belangstelling hebben vanuit
de spirituele en ouderen wezenlijke stromingen.

Tijdens deze perioden is u spirituele ontwikkeling in de blauwenergie aanwezig
in uw keelchakra gaande. Spreken – Ervaren – Cursussen – Schrijven.


Voordien zijn de godsdienstig stromingen eraan voorafgegaan.
Nu bent u in een nieuwe herinnering afspraak aanwezig weer op aarde.
Het lichaam is een tijdelijk onderkomen voor u wezen.
Voor een uitbreidingen, van de nieuwe ervaringen, waarvoor u
wezen heeft uitgekozen, met hulp van een geestelijke helper
vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Dit is mede ieders persoonlijke, unieke afspraak op aarde.
Elk wezen op aarde, gaat zijn nieuwe ervaring uitbreiden. 
U denkkap en energie ontwikkelt gaat hierin mee, totdat u spreekt.
Dit is mede één van de ervaring, voor ieders aanwezigheid.                       
Denkkap heeft velen mogelijkheden, naar gelang ieders spirituele uitbreiding.

***

Samenvatting van woorden en begrippen.
"Wereld van de Wijsheid heeft zijn eigen taalgebruik."
Denkkap is een praktische om te leren voor je onderhoud.
Sommige stromingen noemen dit ego, omdat de mensen praten om het praten. Spreken en schrijven komt vanuit uw wezenlijke aanwezigheid.

De zeven leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid
Laten u kennismaken via deze meneer.  
Wezenlijke communicatie les en informatieve gesprekken.
Deze meneer is Leraar voor de Wereld van de Wijsheid in Nederland. 

Spirituele bewustzijn uitbreiding.
Nieuwste mogelijkheid op aarde. “Kanaliseert dit argeloos”
Aanmelden informatiecentrum.

Welkom blijf niet met vragen rondlopen lieve mensen.

***