School de Doorstroom is voor iedereen een opendeur.
Wij-geven iedereen de mogelijkheden tot een bewustzijns ontwikkeling.
Neem deze teksten en begrippen, ter overdenking mee.

Er zijn mensen aanwezig die alleen maar willen weten. 
Wij-zien, dat jij je denkkap hier door belast. Dan ontstaat er een instabiliteit,
doordat je de practici uitleg oppakt, en je denkt mede, dit is het voormij.
De woordenschat is een energie. Die in je hoofd wordt opgeslagen.
Hierdoor ontstaan een instabiliteit.
Met teksten, die geen wezenlijk energie
uitwisseling heeft. Voor je bewustzijnsontwikkeling.
Practici kennisvergaring daar is niets mis mee
 tijdens je leren op de scholen en beroepen opleidingen.
Nadien komt een periode, dat jezelf in rustiger vaarwater aankomt.
En de vraag stelt aan jezelf, is dit nu de bedoeling op aarde?

 

Nederland kent velen spirituele stromingen.
Bewustzijnsontwikkeling zijn geen studie, maar een ervaringen.
Tijdens je aanwezigheid op aarde in een nieuw jasje, is je wezen tijdelijk aanwezig.
Velen aanwezige zijn mede, in een blauwe spirituele bewustzijnsenergie ingedaald.
Dit wezen-pakketje, kom vanzelf mee vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Met hulp van een geestelijke helper.


Wij leraren zorgen, voor de mogelijkheden en de personen die je vragen kunt stellen.
Tijdens een inloop sessies of een telefoonnies uitwisseling van wezen tot wezen ervaring.
Vele mensen zijn in de blauwe bewustzijns energie aanwezig.
Tijdens deze periode, kunt men alle mogelijkheden uitproberen.
Men leest soms boeken en volgt soms cursussen. 

In deze perioden, komt de wereld van de Wijsheid onder je aandacht
Via de Video’s - websites en Facebook.
Op de Website zijn de nodige uitgebreide les en sessies.
Die je wezen meebracht. Voor jouw aanwezigheid om samen te smelten.
Dan ben je een aanwezige, die op weg is tot een volbewustzijns uitbreiding.

 
Tijdens de spirituele bewustzijnswereld, zijn vele bewoordingen
en wetmatigheden aanwezig, die heel verschillend lijkt te zijn van elkaar.
Deze teksten zijn mede een herinnering, die je wezen kent.
Zo kunt u een persoon horen spreken of schrijven vanuit zijn wezens ervaringen
Jouw ervaringen zijn in wezen niet om te delen, zoals vele dit vinden dat het mogelijk dient te zijn. Hiermee, verzwakt jij je ervaringen, dit is niet de bedoeling mensen. Als de teksten zodanig zijn onderbouwt.
Komt dit vanuit het wezen en niet uit je denkkap.


De wereld van de wijsheid ziet mede de verkramping van de aanwezige mensen.
Dit is niet nodig mensen. Ieder mens heeft zo zijn eigen ideeën over taalgebruik. 
Tijdens de relaties of ontmoetingen geeft dit een onbegrip voor elkaar.
Spreek dit uit, naar elkaar toe, en los dit mede op.
Vraag om helderheid aan je innerlijke wezen. “Ik weet het niet meer”
Elk mens heeft zijn eigen energie uitstraling.

Hiermee verdoezelt men, zijn eigen aanwezigheid soms.
Als je maar je mond probeert dicht te houden, niet doen mensen.
Want elk menswezen is Uniek en staat op zichzelf.
Vrijheid is de stabiliteit tot spreken en onder de mensen te zijn.
Waar dan ook aanwezig.

Als jij spreekt vanuit je wezen, laat jij je denkkap achterwegen.
Dan heeft je binding met jezelf en de mensen om je heen
tijdens deze overdrachtelijk onderwerpen.
Als dit gewenst is?  

Zo niet, blijf bij jezelf, want zonder ervaringen, sta je stil tijdens je aanwezigheid.
Vraag om duidelijkheid tijdens elke situatie die zich voordoen.
Je denkkap is beperkt soms, tot eenvoudige praten aanwezig.
Je denken kent verschillende denkkappen.
Er komt een moment dat je wezen uitbreidt, daarin gaat je denkkap in mee.
Spreken komt op de eerste plaats en dan schrijven.
Breid je bewustzijns mogelijkheden eerst voor jezelf uit.
Laat je niet verleiden door je karakter.
Elk mens heeft zijn karakter.

 

Wereld van de Wijsheid afspraak.
Er zijn personen die een taak meegekregen, voor dit leven op aarde.
Taak staat voor ervaringen uitbreiden, met de mensen om je heen, wat je ook al onderneemt.
Voor deze personen is een bewustzijns uitbreiding aanwezig.
Wij leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid staan je mede bij.
Samen met deze meneer in Nederland.
Tijdens een sessies van wezen tot wezen.

Deze mogelijk heden zijn nu aanwezig op aarde.

Welkom. 

Mijn taak is mede de mensheid op aarde bij te staan, om in contact te komen
met u werkelijke afspraak op aarde. Spectrumenergie van uw wezen is
dienstbaar voor je aanwezigheid.  Bij deze meneer kunt je vragen stellen.
Blijf niet met vragen rondlopen, lieve mensen. 
Wij laten u niet met lege handen achter.

***