Welkom. School de Doorstroom is voor iedereen van u een opendeur.
Denkkap - Spreken - Praten - Wezen uitbreiding. Neem de teksten ter overdenking op.  
Er zijn aanwezige die alleen willen weten. Wij zien dat u denkkap hier door belast. Dan ontstaat een instabiliteit, doordat je practici alleen, de indrukken

en energie in je hoofd hebt opgeslagen. Met teksten, die geen wezenlijk energie uitwisseling heeft. Kennisvergaring daar is niets mis mee
tijdens het leren op de scholen en beroepen die werkelijk bij u passen.
<>

Tijdens een nieuw leven op aarde, is u wezen tijdelijke in de blauwe spirituele energie ingedaald, in een tijdelijk lichaam. Dit moment kom vanzelf mee, vanuit de Wereld van de Wijsheid. Wij zorgen voor de mogelijkheden en de personen die u kunt vragenstellen. In welke situatie men nu aanwezig is. Vele mensen zijn in de spirituele blauwe energie behept. In deze periode kunt men alle mogelijkheden uitproberen. Men leest boeken en cursussen die leidde naar jezelf toe.

<>
Wat nu, komt de wereld van de Wijsheid onder u aandacht op Facebook.

Website met de enige les, die het wezen meebracht.

In de spirituele wereld zijn vele bewoordingen, die heel verschillend zijn van elkaar.
Zo kunt u een persoon horen spreken of schrijven vanuit zijn ervaringen.
Ervaringen zijn in wezen niet om te delen zoals vele dit vindt dat het mogelijk
dient te zijn. Als de teksten zodanig zijn onderbouwt, komt dit vanuit het wezen
en niet uit de denkkap.
<>

De wereld van de wijsheid ziet mede de verkramping van de aanwezige mensen.
Dit is niet nodig lieve mensen. Ieder mens heeft zo zijn eigen ideeën over taalgebruik. Tijdens relaties geeft dit onbegrip voor elkaar.

Hiermee verdoezelt men zijn werkelijke aanwezigheid op aarde.
Als men spreekt vanuit u wezen, en u laat u denkkap praten achterwegen,
dan heeft u binding met alles om u heen in begrijpelijke bewoording.
Als dit gewenst is?
<>
Vraag om duidelijkheid, tijdens elke situatie die zich voordoen.
Dit kunt u niet leren want de denkkap is beperkt tot eenvoudige omschrijvingen en praten. De denkkap van de spirituele aanwezige zal mede uitbreiden als men contact heeft gemaakt met u wezen, dan spreekt men.  
En breid je de mogelijkheden voor u uit, in de denkkap mede met een innerlijke energie vanuit de Wereld van de Wijsheid en een leraar die u bij zult staan.  
Uw denkkap is de voor communicatie, praten en spreken.
Tijdens de sessies van wezen tot wezen zult u dit ervaren dat je Spreekt.

<>
Ik nodig u uit, voor een nieuwe ervaring, die nu op aarde aanwezig is. 
Dit is mede nieuwste wezen communicatie ervaringen van wezen tot wezen.
Je staat mede voor een nieuwste spirituele poort van de paarse trilling. 
Dit chakra wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oog genoemd. Het voorhoofdchakra opent zich doordat de oranje en de blauwe trilling met elkaar worden vermengd.
<>

U wezenlijke Spirituele bewustzijnsuitbreiding. 
Ik ben Leo, medewerker voor de wereld van de wijsheid.
Tijdens u aanwezigheid, zijn velen mensen in de blauwenergie aanwezig.
Behelst de ontwikkeling van de keelchakra.

Inhoudelijk mogelijkheden komen van zelfs, via u wezen vrij.
Spreken en Schrijven. Dit is je uitbreiding om uzelf te leren ervaren.
U wezen is dan uit de sleurstand ontwaakt, door u beslissing!
Die u vrolijk & vrij maakt. Vrij van oude belemmeringen en stoere ideeën.
<>
Welkom tijdens een ontmoeting.
Mijn taak is mede de mensheid op aarde bij te staan, om in contact te komen
met u werkelijke afspraak op aarde. Spectrumenergie van uw wezen is

dienstbaar voor u aanwezigheid. Waar u ook mee bezig houdt.
Heeft u een vermoeden, ik heb een taak?

Wereld van de Wijsheid en de leraar, geven voor iedereen duidelijkheid aan.
Via deze meneer, die voor ons aanwezig is op aarde.
Blijf niet met vragen rondlopen, want elk wezen is unieke!

<>
Wij leraren zien de overgang van wezen tot wezens uitbreiding, Dit houdt in dat elk wezen nu dezelfde openheid heeft ontvangen voordat de aarde bezocht wordt. Wij maken geen onderscheid, voor de mensen op aarden.  Het zij zo.