Dit is de enige wezen afspraak, voor elk bezoek op aarde.


* Telefonisch-gesprek-locatie-sessies.* 
* Tijdens de sessie is de denkkap niet aanwezig. *
Het helder denken geeft rechtstreekst antwoorden tijdens
u aanwezigheid. * Men spreekt dan, naar gelang ieders ontwikkeling. Via informatiecentrum,
kunt men zich aanmelden.

Beslissing nemen bewust of onbewust aanwezig.
Wij geven u de nodige aanzit mee. Tijdens de eerste klanken, zijn de woorden en begrippen tot u gekomen. Elk wezen, van ieders aanwezigheid neemt dit op. Nadien zal men deze ervaring energie, tijdens de komende dagen uitwerken en ervaren. Voor uw spirituele uitbreiding die altijd gaande is. Wereld van de Wijsheid behelst alles.

Uitwerking van een beslissing nemen.

Bewustzijnsontwikkeling kent velen ervaringen.
Deze tekst is er één van de velen ontmoetingen met jezelf en uw wezen.
In elk leven dat je wezen op aarde is geweest, zijn er beslissingen genomen
zowel lichamelijk als op wezens niveau.
Dit is de opbouw van elk wezen die de aarde wel duizenden keren aanwezig was.
Zo, nu is uw wezen voor een nieuwe ervaringen weer beschikbaar!

Dit houdt in dat men nu menigmaal voor een beslissing sta, wat nu.?
Vraag uw wezen om hulp, laat het denken achterwegen.

Deze situatie komt regelmatig voor bewust of onbewust op uw ontdekkingsreis.
U wordt pas bewust als men je hand stoot of de rekening is nog niet betaalt.
Ik spring van een brug af en ga zomaar door.
De mensheid dient ten alle tijden, begrip te hebben voor hun eigen gedrag en dat van de mensen om u heen.
Oordelen helpt niet, want je veroordeelt jezelf. Tijdens wat je ziet en hoort op radio en Tv.
Laat dit achterwegen, ander beland u in de denkkap.
Die dan overuren maakt met denken.
“Niemand op aarde heeft de waarheid in pacht”
Blijf bij uzelf dan hoeft u geen beslissing te nemen.  
Vrij van de woorden en ideeën, van de mensen om u heen.
Dit heeft een grootschalig en bezigheid, waarvoor de mensheid denkt aanwezig te moeten zijn.

Deze ervaringen heeft te maken, hoe is u integriteit nu tijdens deze situaties.

Dit heeft niets te maken met u opvoeding. Het wezen van elk mens is de integriteit zichzelf.
Als men dit ga beseffen is een ervaring voorhand, op allerlei gebied aanwezig.
Beslissingen blijven dan achter wegen op het moment dat u spreekt met de mensen om u heen.
Zelfs als er een moeilijke relaties aanwezig is, zal dit tijdelijk zijn.
De reflectie van jouw aanwezigheid tijdens een relatie opwerk en in de sportvereniging doen te verstillen.
Dit is de enige optie die elk mens tot zijn of haar aanwezigheid tot zijn beschikking heeft.
Liefde en geschenken kunnen, en omkoping hier niet tegen op.

Mijn denkkap komt nu in werking ik vraagt mij nu af. 
Wat moet ik met deze tekst nu? Ik kan er niets mee denk ik.
Dit zijn de veroordelingen, die bij vele op de tong aanwezig zijn in de rode energie.
Beslissing is ver te zoeken, en een integriteit nauwelijks aanwezig.
Dit heeft met de ontwikkeling van de mensheid, die nog in de rode onderste chakra’s aanwezig zijn.
Deze mensen, en hun wezen zijn nog onderweg, naar bewustzijn die aanvangt bij de blauwe energie de keelchakra.
Wezens in de rode aarde energie, heeft nog velenbezoeken op aarden dor te maken.

Ook dit zijn beslissingen.
Die het wezen dient te maken vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Op deze locatie bij de leraren kan men blijven hangen.
Regelmatig vraagt een geestelijke helper, aan het wezen wil je nog eens
een bezoekje brengen op de planeet aarden?

Wij mensen denken nu, ik heb een vrijen keus op aarden.
Vergeet het maar zo snel mogelijk. U kunt achter de geranium plantjes gaan zitten.
Dit is niet je afspraak waarvoor men op aarden ben gekomen.
Een geheel nieuwe situatie, waarin de ervaringen worden verzilverd worden.
Klus geklaard, of zijn er nog meer mogelijkheden op aarden aanwezig
voor mij spirituele uitbreiding.
Volmondig Ja.
Dit heeft te maken van de mensen, die in de blauwe en violette & witte trilling aanwezig zijn.
Dan is de communicatie via uw wezen met de leraar van de Wereld van de Wijsheid aanwezig.
De leraar waarmee u verbonden bent, heeft weet van deze momenten dat u wordt uitgenodigd.
Voor mee uitstapje naar de wereld van de Wijsheid. De volgende morgen, dan heeft u weet
welke woord tot u beschikking heeft. Dit heeft te maken dat u via uw wezen aan de weet zal komen.

Ook dit zijn het inzicht dat tot stand is gekomen met een beeld situatie tijdens
het waakslapen, waarin wij u de nodige beelden tonen en afstemmingen.
Dit is of wordt voor ieder van u ook mede mogelijk vanaf de violette trilling energie.
Hiernaar kunt men niet streven en cursussen voor doen en boeken lezen.
En te luisteren naar de mensen, die hun eigen ervaringen presenteren.
De wereld van de wijsheid is eenduidig aanwezig.

Wij leraren zijn hiervan niet afkerig van, omdat elk wezen zijn eigen mogelijkheden dienen te onderzoekt.
Totdat men ontdekt ik praat maar en schrijf maar wat ik in mijn denkkap aanwezig is.

Dan pas komt, de Wereld van de Wijsheid in beeld.
Nu dat men dit leest, of wel ervaart met samen met uw wezen.
Wij laten u, niet met legen handen achter.
De les en sessie zijn een uitkomst, tijdens de nieuwste mogelijkheid op aarden.
Deze meneer is een leraar voor de Wereld van de Wijsheid.
Wij Leraren maken mede gebruik, via zijn aanwezigheid op aarde nu.
Er zijn twee geestelijke helpers aanwezig voor bescherming en voor genezing.
Dit spectrum behelst een scala, aan wezenlijke communicaties gesprekken.
Wij leraren nodige ieder van u uit als men de ervaring heeft, ik word aangeraakt.
Dit is u wezen die hiervoor gekomen is op aarden.

Welkom voor een ontmoeting. 
Vrede & Vrijheid is ieders wezenlijke aanwezigheid.
Ik ben Leo wobben. Mede aanwezig voor de Wereld van de Wijsheid
“Wij laten u nooit met legen handen achter”

Er is een uitgebreide Informatiecentrum.