* Telefonisch-gesprek-locatie.* 
* Tijdens de sessie is de denkkap niet aanwezig. *
Het helder denken geeft rechtstreekst antwoorden tijdens
u aanwezigheid. * Men spreekt dan, naar gelang ieders ontwikkeling. 
Via informatiecentrum,
kunt men zich aanmelden.

Beslissing nemen bewust of onbewuste.

Tijdens de eerste klanken, zijn de woorden tot u gekomen.
Elke wezen van u neemt dit op. Nadien zal men deze ervaring tijdens de komende dagen doorwerken in u bewustzijns ontwikkeling.

Tema: beslissingen nemen.

Bewustzijnsontwikkeling kent velen ervaringen.
Deze tekst is er één van de velen ontmoetingen met jezelf.

In elk leven dat je wezen op aarde is geweest zijn er beslissingen genomen zowel lichamelijk als op wezens niveau.
Dit houdt in dat men nu menigmaal voor een beslissing sta, wat nu.?


Dit komt regelmatig voor bewust of onbewust.
U wordt bewust. als men je hand stoot of de rekening is nog niet betaalt.
Ik spring van de brug af en ga zomaar door.

De mensheid dient ten alle tijden, begrip te hebben voor hun eigen gedrag en dat
van de anderen mensen om u heen. Oordelen helpt niet, want je veroordeelt jezelf.
Tijdens wat je ziet en hoort op radio en Tv.

Dit heeft een grootschalig en bezigheid, waarvoor de mensheid is gekomen.
Deze ervaringen heeft te maken, hoe is u integriteit nu tijdens deze situaties.
Dit heeft niets te maken met u opvoeding.
Het wezen van elk mens is de integriteit zichzelf.


Als men dit ga beseffen is een ervaring voor de hand op allerlei gebied aanwezig.
Beslissingen blijven dan achter wegen op het moment dat u spreekt met de mensen om u heen.
Zelfs als er een moeilijke relaties, aanwezig zijn tijdelijk.

De reflectie van jouw aanwezigheid tijdens een relatie opwerk en in de sportvereniging doen te verstillen.
Dit is de enige optie die elk mens tot zijn of haar aanwezigheid tot zijn beschikking heeft.
Liefde en geschenken kunnen, en omkoping hier niet tegen op.

Denkkap komt in werking u vraagt zich, nu af. 
Wat moet ik met deze tekst nu? Ik kan er niets mee. 
Waar heeft deze persoon het over. Is hij wel goed in zijn hoofd. 
Hij moet naar een psychiater toe.

Dit zijn de veroordelingen, die bij vele op de tong aanwezig zijn.
Beslissing ver te zoeken, en de integriteit is in zijn geheel niet aanwezig.
Dit heeft met de ontwikkeling van de mensheid, die nog in de onderste chakra’s aanwezig zijn.
Deze mensen wezen zijn nog onder weg, naar bewustzijn die aanvangt 
bij de blauwe energie de keel chakra.
Wezen heeft velenbezoeken op aarden, nog door te brengen.

Ook dit zijn beslissingen.

Die het wezen dient te maken vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Op deze locatie bij de leraren kan men blijven hangen.

Regelmatig vraagt een geestelijke helper, aan het wezen wil je nog
een bezoekje brengen op de planeet aarden?

Wij mensen denken nu, ik heb een vrijen kuis op aarden.
Vergeet het maar zo snel mogelijk. Je kan achter de geraniums gaan zitten.
Dit is niet je afspraak waarvoor men op aarden ben gekomen.
Een geheel nieuwe situatie, waarin de ervaringen worden verzilvert kunnen worden.

Klus geklaard, of zijn er nog meer mogelijkheden op aarden aanwezig
voor mij ontwikkeling en uitbreiding.

Volmondig Ja.
Dit heeft te maken van de mensen, die in de witte trilling aanwezig zijn.

Dan is de communicatie met de Wereld van de Wijsheid inzicht.
De leraar waarmee u verbonden ben, heeft weet van deze momenten dat u wordt uitgenodigd.
Om mee te gaan naar de wereld, waar u de nodige informatie krijgt aangereikt.

Ook dit overzicht, is zo tot stand gekomen met een beeld situatie tijdens
het waakslapen waarin wij de nodige beelden tonen.

Dit is of wordt, voor ieder van u ook mede mogelijk.
Hiernaar kunt men niet streven en cursussen doen en boeken lezen.
En te luisteren naar de mensen, die hun eigen ervaringen presenteren.
Wij leraren, zijn hiervan niet afkerig van, omdat elk wezen zijn eigen
mogelijkheden onderzoekt, totdat men ontdekt ik praat maar en schrijf maar wat ik denk.

Dan komt, de Wereld van de Wijsheid in beeld.

Wij laten u, niet met legen handen achter.
De sessies zijn een uitkomst, tijdens de nieuwste mogelijkheid op aarden.

Sintskort is deze meneer een medewerker voor de Wereld van de Wijsheid
en de Geestelijke helpers, die mede gebruikmaken van zijn aanwezigheid.

Het spectrum behelst een scala, aan wezenlijke communicaties
met ieder van u aanwezigheid tijdens de sessies en waar deze persoon aanwezig is.

Wij Leraren nodige ieder van u uit als men de ervaring heeft, ik word aangeraakt.
Dit is u wezen die hiervoor gekomen is op aarden.

 

De mp 3 inzichten, kunt men nogmaals beluisteren op de website.
Tijdens de eerste klanken, zijn de woorden tot u gekomen.
Elke wezen van u neemt dit op.
Nadien zal men deze ervaring tijdens de komende dagen
doorwerken in u bewustzijns ontwikkeling
.
<><><>

Er is mij iets overkomen, ik kan dit niet verwoorden.
Dit is u wezenlijke aanwezigheid die is samen gekomen 
met het wezen van deze meneer.

Beslissingen nemen is niet meer aan de orden.
Het is aan u, Unieke aanwezigheid.

Welkom voor een ontmoeting.

Vrede & Vrijheid.
“Wij laten u nooit met legen handen achter”

Wereld van de Wijsheid & Geestelijke helpers.

<><><>