Dit is u enige wezen afspraak, voor elk bezoek op aarde.


Beslissing nemen bewust of onbewust aanwezig. Wij geven u de nodige aanzit mee. Tijdens de eerste klanken,
zijn de woorden en begrippen tot u gekomen. Elk wezen, van ieders aanwezigheid neemt dit op. Nadien zal men deze ervaring energie, tijdens de komende dagen uitwerken en 
ervaren. Voor uw spirituele uitbreiding die altijd gaande is. Wereld van de Wijsheid behelst alles.

"Uitwerking van een beslissing nemen."

Bewustzijnsontwikkeling kent velen ervaringen.
Deze tekst is er één van de velen ontmoetingen met jezelf en je wezen.

In elk leven dat je wezen op aarde is geweest, zijn er beslissingen genomen
zowel lichamelijk als op wezensniveau. Dit is, de opbouw van elk wezen,
die de aarde wel duizenden keren aanwezig was voor zijn ontwikkeling.

Zo, nu is je wezen, voor een nieuwe ervaringen weer beschikbaar! 
Dit houdt in dat men nu menigmaal voor een beslissing sta, wat nu.?

Vraag uw wezen om hulp, laat het denken achterwegen.
Wezen heeft in de eerste instantie, zijn afspraak meegebracht.
In dit continuüm waarin de aarde een kanteling heeft gemaakt.
De energie is violet en tengerste voor de totalen verandering op aarde. 
Beslissingen komen en gaan. Bij twijfel raadpleeg je wezen.
Uw wezen heeft tenslotte weet van je aanwezigheid. 
Je hebt geen verantwoordelijkheid, aan jezelf afteleggen.

<>
Deze situatie komt regelmatig voor bewust of onbewust op uw ontdekkingsreis.
U wordt pas bewust als men je hand stoot of de rekening is nog niet betaalt. 
Ik spring van een brug af en ga zomaar door. 
De mensheid dient ten alle tijden,
begrip te hebben voor hun eigen gedrag en dat van de mensen om u heen.

Oordelen helpt niet, want je veroordeelt jezelf. 
Tijdens wat je ziet en hoort op radio en Tv.

Laat dit achterwegen, ander beland u in de denkkap. 
Die dan overuren maakt met denken.

“Niemand op aarde heeft de waarheid in pacht” Blijf bij uzelf dan hoeft u geen
beslissing te nemen.  
Vrij van de woorden en ideeën, van de mensen om u heen.
Dit heeft een grootschalig en bezigheid, waarvoor de mensheid denkt
aanwezig te moeten zijn.

<>
Deze ervaringen heeft te maken, hoe is u integriteit nu tijdens deze situaties.
Dit heeft niets te maken met u opvoeding. Het wezen van elk mens is de integriteit zichzelf.
Als men dit ga beseffen is een ervaring voorhand, op allerlei gebied aanwezig.
Beslissingen blijven dan achter wegen op het moment dat u spreekt met de
mensen om u heen. Zelfs als er een moeilijke relaties aanwezig is, zal dit tijdelijk zijn.
De reflectie van jouw aanwezigheid. tijdens een relatie en

op je werk en in de sportvereniging doen te verstillen.
Dit is de enige optie die elk mens tot zijn of haar aanwezigheid tot zijn beschikking heeft.
Liefde en geschenken kunnen, en omkoping hier niet tegen op.
<>

Mijn denkkap komt nu in werking ik vraagt mij nu af. 
Wat moet ik met deze tekst nu? Ik kan er niets mee denk ik.
Dit zijn de veroordelingen, die bij vele op de tong aanwezig zijn in
de rode energie. Beslissing is ver te zoeken, en een integriteit nauwelijks aanwezig.
Heeft met je bewustzijns ontwikkeling van je aanwezigheid, die nog gebonden is met
rode blauwe chakra. Ontwikkeling van je keel en overige ervaringen.

Deze mensen, en hun wezen zijn onderweg, naar een volbewustzijn,
die aanvangt bij de blauwe energie de keelchakra.
Wezens op aarde, heeft nog velenbezoeken op aarden.
<>
Omdat wezens op aarde hiervoor gekozen heeft met een geestelijke helper.
Geestelijke helpers is een kleurrijke energie, bescherming en begeleiding
tussen hemel en aarde. Na het afleggen van je lichaam, gaat je wezen terug
naar de Wereld van de Wijsheid en de leraren die je zullen ontvangen.

Wezen komt op die locatie, bij de ontwikkeling die wezen heeft doorlopen op aarde.
Je bent maar eenmaal in deze uiting vorm aanwezig. Je lichamen zijn de inprenting van
deze planeet. 
Reïncarnatie is een van de vele verzinsels.


Ook dit zijn beslissingen.
Die het wezen dient te maken vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Op deze locatie bij de leraren kan men blijven hangen.
Regelmatig vraagt een geestelijke helper, aan het wezen wil je nog eens
een bezoekje brengen op de planeet aarden?

Wij mensen denken nu, ik heb een vrijen keus op aarden.
Vergeet het maar zo snel mogelijk.
Je kunt achter de geranium plantjes gaan zitten.
Dit is niet je afspraak waarvoor je wezen op aarden is in een nieuw jasje.
Een geheel nieuwe situatie, waarin de ervaringen verzilverd worden.
Klus geklaard, of zijn er nog meer mogelijkheden op aarden aanwezig
voor mij spirituele uitbreiding.

<>
Vraag van een persoon. Volmondig Ja.
Dit heeft te maken van de mensen, die in de blauwe en violette &
witte trilling aanwezig zijn. Dan is de communicatie via uw wezen met de
leraar van de Wereld van de Wijsheid aanwezig. 
De leraar waarmee u verbonden
bent, heeft weet van deze momenten dat je wordt uitgenodigd.
Voor een bezoek, naar de wereld van de Wijsheid.

De volgende morgen, dan heeft u weet welke woord tot u beschikking heeft.
Dit heeft te maken dat u via uw wezen aan de weet zal komen.

Dit zijn je inzicht ervaringen, dat tot stand zijn gekomen.

Tijdens je waakslapen, waarin wij beelden tonen en afstemmingen.
Dit wordt voor ieder van u ook mede mogelijk vanaf de violette trilling energie.
Hiernaar kunt men niet streven en cursussen voor doen en boeken lezen.
En te luisteren naar de mensen, die hun eigen ervaringen presenteren.

<>
De wereld van de wijsheid is eenduidig aanwezig.
Wij leraren zijn hiervan niet afkerig van, omdat elk wezen zijn eigen mogelijkheden
dienen te onderzoeken en ervaren past dit wel bij mijn huidige wezenlijke aanwezigheid?

Totdat je ontdekt, ik Spreek en Schrijf!
Op dit moment, is de Wereld van de Wijsheid in beeld gekomen.
Nu dat men dit weer leest of hoort ervaart je samenhang met je wezen.

<>
Wij leraren laten u, niet met legen handen achter. School de doorstroom
Les en deze sessie zijn dan ook een uitkomst,
tijdens deze nieuwste mogelijkheden nu op aarden.
Deze meneer is een leraar voor de Wereld van de Wijsheid.
Wij Leraren maken mede gebruik, via zijn aanwezigheid in Nederland.
Er zijn twee geestelijke helpers aanwezig. Bescherming en Genezing.
Dit spectrum behelst een scala, aan wezenlijke communicatie energieën
voor de mensheid op aarde, wat er ook gaande is op deze planeet.

Wij leraren nodige ieder van u uit als men de ervaring heeft,
ik word nu aangeraakt. Dit is je wezen die hiervoor gekomen is op aarden.
<>

Welkom voor een ontmoeting. 
Vrede & Vrijheid is ieders wezenlijke aanwezigheid.
Ik ben Leo wobben. Mede aanwezig voor de Wereld van de Wijsheid
“Wij laten u nooit met legen handen achter”

Er is een uitgebreide Informatiecentrum. 
Bewust of Onbewust. Wij geven u de nodige aanzit mee. 
Tijdens de eerste klanken, zijn de woorden en begrippen tot u gekomen. 
Elk wezen, van ieders aanwezigheid neemt dit op. Nadien zal men deze ervaring
energie, tijdens de komende dagen uitwerken en ervaren. 
Voor je bewustzijnsontwikkeling die altijd gaande is.
Wereld van de Wijsheid behelst alles.

Welkom.
Wij leraren reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan!
Verloochent je integriteit niet voor jezelf. 
Meestal is je eerste reactie, hier kan ik niets mee.?

Dit is begrijpelijk als je nimmer van de Wereld van de Wijsheid iets afweet.
Dit is mede je wezenlijke locatie in dit universum.
Van komen en gaan naar deze aardeplaneet.

Vanuit de Alkracht Wereld van de Wijsheid.