Alkracht tijdens inzichtelijke relaties in de breedste zin des woords. Gezamenlijk lopen
wij met onszelf en horen en ervaren de praktische ontmoetingen van relaties.

Tijdens de relatie tussen personen ontstaan vaak meningsverschillen in de trant van
“ik heb hier niets mee.”  Dit is begrijpelijk, de hele maatschappij is vol van verschillende
karakters en hun uitgebreide eigenschappen. In wezen heeft u al een relatie als u naar
de Tv kijkt en uw mening geeft. “Ik vind dat deze persoon.” Lichaam is ontstaan door aarde energietrillingen, ”Die tijdelijk zijn.” Er zijn periodes
dat de mens als het ware in trans of in een comateuze situatie is beland. Chakra’s
hebben een belangrijke aanwezigheid tijdens uw bewustwordingsprocessen.