School behelst vele mogelijkheden met hulp van deze meneer die als leraar aanwezig is.
Mede zijn er inloopmiddagen Warnsveld

Hiervan kunt u meden gebruik van maken. Deze uitwisseling les, is de aanzet tot alle mogelijkheden die men zelf al meegebracht heeft vanuit de Wereld van de Wijsheid.


Zevenleraren vanuit de Wereld van de Wijsheid. 
Wezen communicatie les en informatieve gesprekken. 
Elk wezen staat op zichzelf.

Elk wezen heeft zijn les of taak meegebracht naar deze planeetaarde.
Voor elke aanwezige is een Unieke mogelijkheden aanwezig tot uitbreiding van je spirituele ervaringen. Die zonder enige inbreng die zich voordoet. Ik weet wat goed voor je is. " Wij sturen je niet aan." Uw wezen heeft weet van elke mogelijkheden
die op aarde wordt ervaren. Tijdens een sessie, reiken ik je een sleutel aan, als dit gewenst is.

Alleen uw wezen heeft hier weet van, en de zeven Leraren die nimmer op aarde aanwezig zijn geweest. Vandaar dat deze meneer hiervoor ieders aanwezig in Nederland. Mede: Bescherming & Genezing. Via een fotosessie. 
Kanaliseert dit argeloos. Elke ontmoeting is het zaadje dat zult ontkiemen. 


Men zult vrij zijn, van elke obstakel in uw denkkap van ideeën die niet werkelijk waren. Zo komt u mede, met symbolen en wetmatigheden in aanraking.
Wij maken je wegwijs tijdens gesprekken. Uw denken veranderd in Helder denken. Spreken komt hiervoor in de plaats, tijdens een wezen tot wezen ontmoetingen.
Dit is mede nieuwe op aarde aanwezig via deze leraar.
Het is aan je aanwezigheid, als dit gewenst is.

Voor een sessie en overige mogelijkheden die u meebracht. 
School de Doorstroom. Uitbreiding Esoterie & Spiritualiteit.

Individuele les vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Je kunt elke vraag, die u bezighoudt voor leggen.

Welkom ik ben Leo

School de Doorstroom is an open door for everyone's spiritual expansion.  
The school encompasses many possibilities with some help from this gentleman if a teacher is present. This can be used. This exchange lesson is the start of all the possibilities that one has already brought with them from the World of Wisdom.