* Aanvang individuele lessen vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Leraren laten u mede kennismaken via deze meneer.
Nieuwste les ervaring tijdens u vragen over spiritualiteit en overige
gedachten. W
at behelsd deze mogelijkheid voor mij aanwezigheid nu.!

De mens heeft een vrijenkeus, als men zijn Taak serieus neemt.
Het wezen als oppositie voor je eigen veiligheid.
Dit behelst dat men niet meegaat met allerlei gedachten, van andere personen.
Wezen is om te leren en uit te breiden en te ervaren. Dit pakketje of wel rugzakje
die u tijdelijke aanwezigheid voor u wezenservaringen.
Men deelt hierin mee in u tijdelijke lichaam.

U vrijheid krijgt de mogelijkheid om dit werkelijk te ervaren.
Vrede is een onderdeel hiervan.
Bent u bereid dan zijn wij aanwezig en deze meneer.

Een helpende handaanrijking, is dit ik mede naast u sta.

 

Elke vraag zal gezien vanuit de Wereld van de Wijsheid beantwoord worden.
Dit is voor u alleen voor dit moment. De eerstvolgende keer heeft u deze ervaring meegemaakt, en vertrouwen is u aanwezig en wezen waarin de uitwisseling heeft plaats gevonden met deze meneer. De eerste stap heeft u gezet.
De volgende omstandigheid zal zich vanuit u wezen zich aandienen.

Geeft u wezen alle ruimte, om te ervaren of weer houdt u zich.
Dan kiest men, voor de stilstand van de spirituele uitbreiding.
Maar het wezen, zal ten alle tijden blijven duwen.

Dit is mede een ongemakkelijke ervaring.
Men laat een onderdeel van u lichamelijke aanwezigheid uitgeschakeld.
Totdat u situatie om hulp gaat zoeken. Wij leraren kennen die overvloed, aan mogelijkheden buiten u aanwezigheid. Ook deze personen, zijn hiermee zichzelf aan ontdekken.

Ineens komt er eenvoudige oplossing, vanuit u wezen via u gedachten vandaan.
Dan kunt men er zeker van zijn, dat u werkelijk geluisterd hebt en heeft toegelaten. Dit is essentieel voor ieders aanwezigheid, tijdens u aanwezigheid op aarde, waar men ook begeeft op deze planeet.


De eenheid van lichaam en spirituele uitbreiding is gaande, totdat wezen een vollerbewustzijn uitbreiding heeft door lopen op aarde, mede door u bereidwilligheid. Vrede & vrijheid is een werkelijkheid en ervaring.
De eeuwige keuzen maker is u wezen, werkelijkheid geworden.
De Leraren maken dan ook mede van mijn aanwezigheid gebruik.
Om de mensheid op aarde bijgestaan als dit gewenst is. 
Dit besef is de vreugde, die men zult ervaren.
Elke twijfel van de denkkap van de mens is uitgeschakeld.
Praten is spreken geworden, om u innerlijke woordenschat te kunne uitbreiden.
 
Dit vindt via de verschillende denk kappen plaats.
U denken en praten is kap één, een praktische aangelegenheid.

Om mede de wereld te gaan ervaren, vanuit zijn gedachten projecties

Tijdens de school opleidingen is de bases van jezelf te kunnen onderhouden.

Wij nodige iedereen eens uit, om kennis te maken met u aanwezigheid
op aarde. Dan ontdekt men waarom u als mens aanwezig is
Bij deze meneer, kunt men een afspraak aanvragen.

Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde.”

De wereld van de Wijsheid is altijd in beweging.

Via informatiecentrum, kunt men zich aanmelden.
"Voor een gesprek & sessies"
Welkom.

<><><>