In gesprek, mijn huidigen gedachten bekruipen mij. Ik weet het niet meer? Wereld van de Wijsheid geeft je aan. Een anderen kijk tijdens je huidige aanwezigheid. Vrijheid & Vrede zijn onze innerlijke gedachten. Laat deze gedachten dan ook preveniëren, en je zult bevrijd zijn.

Gelderland. Warnsveld – Locatie warnshuus.  U bent welkom op 28 juli a.s. Inloopmiddagen. 
Bewustzijnsuitbreiding, voor je dagelijkse aanwezigheid.
Tijdens deze middagen, is de mogelijkheid om vragen testellen.
Wereld van de Wijsheid is mede aanwezig.

Verdieping en ervaringen zijn de mogelijkheden die jezelf in werking kunt zetten. Ik sta naast u.


Ik heet iedereen van hartenwelkom.
Wij leraren, reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan!

School de Doorstroom les & sessies “Kanaliseert dit argeloos”
Op de website zijn spirituele levenslessen aanwezig.
Spiritualiteit is de eerste ontmoeting, van de mens tijdens de blauwen energie.
De blauwen energie, staat voor de ontwikkeling van je keelchakra.
Mede komt u, in contact met je wezen, die hiervoor gekozen heeft.
Voordat wezen op aarde indaalde in een lichaam.
Deze ervaringen van uw wezen vindt, ten alle tijden plaats op aarde. 
School de doorstroom kent maar één les. Volg je wezen, niet uw denkkap.
Niet de overheersing van je gedachten. 
Zodra u deze ervaring herkend heeft.
Bent je als waren een vrij mens.

Wij leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Laten u niet met legen handen achter.

Aanvang individuele les ervaringen, vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Wij leraren laten u mede kennismaken via deze mogelijkheden met deze meneer.
Nieuwste les ervaring, tijdens je vragen over spiritualiteit en overige ideeën.


* Wat behelsd deze mogelijkheden voor uw aanwezigheid nu.!
* De mens heeft een vrijenkeus. of men neemt zijn Taak serieus.
* De is de enige taak, die je wezen heeft meegebracht naar de aarde.
* Uw wezen als oppositie voor ieders eigen veiligheid.
* Dit behelst, dat je niet meegaat met allerlei gedachten en ideeën van anderen personen. * Je wezen is hierop aarde, om te leren en uit te breiden en te ervaren.
* Uw lichaamsenergie gaat hierin mee.
* Je persoonlijke wezen pakketje of wel rugzakje dat je tot beschikking heeft.!            * Is mede voor je Unieke wezenservaringen aanwezig. 
* Je vrijheid krijgt de mogelijkheden, om dit werkelijk te gaan ervaren. 
Vrede & Vrijheid is een onderdeel hiervan. 
Bent u bereid, dan zijn wij leraren aanwezig en deze meneer.
* Wij geven, een helpende handaanrijking.
* Ik sta naast je tijdens sessies en gesprekken.

* Bescherming & Genezing begeleiding.


Elke vraag en je aanwezigheid op aarde.
Wij zien en helpen vanuit de Wereld van de Wijsheid. Dit is voor iedereen aanwezig.
De eerstvolgende keer, heeft je deze ervaring Les en sessie meegemaakt.
Je vertrouwen is mede nu aanwezig. Voor een wezen tot wezen uitwisseling.
De eerste stap heeft men gezet. 
De eerst volgende ontmoeting, zal zich vanuit je wezen vanzelf  aandienen! Geeft je wezen alle ruimte om te ervaren!
Of weer hou jij je zelf?  
Dan kiest je voor de stilstand, van je spirituele uitbreiding. 
Let op, je wezen zal ten allentijden blijven duwen!
Als je aan het indutten bent. * Wezen houdt u wakker, als je morgens een idee heeft voor elke nieuwe dagen. Aan het einde van deze dag, zijn je voornemens overzichtelijker aanwezig. Wezen heet weet van, wat goed is voor de mensheid.


Dit is mede een ongemakkelijke ervaring.
Spiritualiteit is de eerste ontmoeting met uw wezen. 
U laat soms een onderdeel van uw denkkap als waren uitgeschakeld.
Totdat uw situatie om hulp gaat zoeken. Wij leraren kennen die overvloed aan mogelijkheden buiten u aanwezigheid. Deze personen, zijn hiermee zichzelf aan ontdekken.! Ineens komt er eenvoudige oplossing, vanuit uw wezen via een helderen gedachten op gang. Dan kent u er zeker van zijn dat uw werkelijk geluisterd heeft.
Dit is voor iedereen essentieel. Wezens weet wat werkelijke goed is, voor ieders aanwezigheid! 

De eenheid van je lichaam en je spirituele uitbreiding is gaande.
Totdat je wezen een vollerbewustzijn uitbreiding heeft door lopen en ervaren nu
op aarde.  Medendoor je bereidwilligheid.
Vrede & vrijheid is nu je werkelijkheidservaringen geworden.
J
e eeuwige keuzen maker is je wezen nu.
Voor elke moment je 
werkelijkheid geworden.
Wij leraren maken hiervan mede gebruik van deze volbewusten mensen.

Dit besef is je vreugde en blijdschap.
Die je zult ervaren wederzijds, met de mensen om je heen.

Twijfels zijn nu uitgeschakeld, omdat je nieuwenervaren heeft, tijdens je aanwezig. Praten is nu Spreken geworden, om je innerlijke woordenschat mede
kunt benutten en uitbreiden. Tijdens gesprekken, die je leiden tot volbewustzijn.
Je heeft, de mensen om je heen nodig.
Als een spiegel, waarin jij jezelf leert herkennen.
Karakters zijn je verwevingen.


Dit gebeuren vindt via de verschillende denkkappen plaats.
Je denken en praten is denkkap één. Een praktische aangelegenheid.
Mede om je wereld te gaan ervaren, vanuit elke gedachten projecties.

Ego is een bedenksel van de mensheid.
Ieder mens is Uniek, omdat je deelneemt met alles om je heen. 
Ervaringen komt je uzelf tegen!  Hiervoor is mede je wezen aanwezig.
Vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Wij Leraren oordelen niet.

Wij kennen elk wezen op aarde en hun velen duizenden voorgaande 
bezoeken op deze planeet.
In elk wezen zijn levenservaringen aanwezig!
Een donker kant en lichten ervaringen.
Oordelen is niet relevant mensen. 
In deze duizenden bezoeken op aarde, heeft wezen elke opstandigheden
dienen te doorlopen. Volbewusten aanwezige kijken net als de leraren
vanuit de Wereld van de Wijsheid. 
Totaal anders naar elke situaties, waar dan ook aanwezig.
Wij zullen dan ook niet meer meegaan.

***

Wij leraren nodigen iedereen uit, om kennis te maken met uw eigen Unieke aanwezigheid. Dan ontdekt je mede, waarom hier tijdelijk bent in een lichaam.

Bij deze meneer, kunt u een afspraak aanvragen. Deze mogelijkheid is nu aanwezig op aarde.   De wereld van de Wijsheid is altijd in beweging. 
Dit is je enige moment met uzelf op aarde. 
Blijf niet met vragen rondlopen, lieve mensen. 

<><><>