Er zijn velen mensen die zich verdiepen tijdens de spirituele boeken
cursussen en overige heling technieken.

Al deze mogelijkheden zijn de opstart naar u volbewustzijn.
Dat wil niet zeggen, dat in dit leven al plaats kan vinden.
Daarentegen is u wezen eeuwig op deze planeet aanwezig.
Tijdens Je aanwezigheid op aarde kunt je deze mogelijkheden
die u wezen meebracht, zelfstandig uitpakken.
Met hulp van je unieke wezen.


"U kunt als mens zijnde blijven hangen in de blauwe energie."
Wezen heeft een afspraak om samen de nieuwe geestelijk uitbreiding
uit te gaan pakken en te ervaren, samen met u innerlijke verlangen.
Zo niet dan blijft voor je wezen deze afspraak op de plank staan.

Net zolang, dat er een nieuw lichaampje is die de mogelijkheden wel oppakt.

Tijd gaat snel op aarde!
Blijf niet achter overhangen, op de spirituele blauwe vloer.

 Er is nu een nieuwe mogelijkheid voor je aanwezig.
Omdat ik mijn wezenlijke pakket heeft uitgepakt dit kan van wezen tot wezen
overdragen.  
Ik neem u mee tijdens een sessie naar drielocaties.

Vooraf heeft u een symbolische sleutel ontvangen, voor dit leven op aarde.
Bent u nu aangeraakt, ga er dan maar vanuit dat u wezen reageert op de beschrijving.  

Ho, ik ga samen met u deze nieuwe mogelijkheden ervaren.
Deze meneer is ons eerst voorgegaan tot een volbewustzijn.
Tijdens de sessies, sta ik naast u.
<>

Dit houdt in voor u, de zelfstandigheid van je aanwezigheid zal zich gestaag uitbreidden.
Wezen wordt opener en toegankelijker, voor zijn mee genomen afspraak,
voor dit leven op aarde planeet. Dit is de enige samenwerking die mogelijk is,
gezien vanuit de leraren die u begeleiden en de geestelijke helpers.
In deze verdieping uitbreiding maakt je via je wezen contact met één van de zeven
leraren. Leraar heeft de mogelijkheden om de mensen te Beschermen en te Genezen.
Deze mogelijkheden zijn meegekomen voor je aanwezigheid.
Wij laten u niet met lege handen staan na een sessie.
<>
Deze meneer is hiervoor aanwezig, u kunt gebruik maken van zijn aanwezigheid.
Voor de mogelijkheden die worden begrijpelijk getoond en ervaren.

U denken is dan even niet meer aanwezig, tijdens een sessie en gesprek.
U denkkap zal zich gestadig uitbreiden. Opdat moment wordt mogelijkheden verzilverd
voor dit continuüm. 
Uitbreiding gaat gestaag door, zolang u aanwezig bent,
onder de mensen. 
Dit wordt duidelijk, voor ieders aanwezigheid die aanwezig zijn.
Tijdens de sessies, gesprekken. 
<>
Bescherming & Genezing begeleiding.
Wij leraren kijken naar ieders aanwezigheid.
Want elk wezen heeft zijn eigen unieke mogelijkheden meegebracht.
"Vrede & Vrijheid is in je bewustzijns aanwezigheid."