Ik schrijf in de lessen over “Wezen” De teksten zijn eenduidig en behelzen datgene waarmee u weer verder kunt. Wij reiken datgene aan tijdens een sessies Leo Wobben 0575-571807  Kostenvrij.

 Welkom.  Ik schrijf in de lessen over
“Wezen” dat een onderdeel van je aanwezigheid is.  

Je kunt niet zonder deze aanwezigheid functioneren.
Het lichaam is de behuizing van dit Wezen waardoor je dagelijks
wordt aangestuurd soms zonder dat je dit beseft. Er zijn mensen die
zichzelf uitgeven als bewust, en denken dat zij het Wezen al geheel in
hun hand hebben. Dit is grootspraak en komt vanuit de denkkap en boeken schrijvers.  


Wij gaan terug naar je geboorte.  
Op dat moment is het aanwezige Wezen, die elk kind beschermt en contact heeft
met de Wereld van de Wijsheid er voor elk kind als leraar die hij tot zijn beschikking heeft.  
Op aarde is je Wezen als het ware afhankelijk van jouw tijdelijke aanwezigheid.

In dit tijdsbestek maak je contact met je Wezen. Dit is het moment van veranderingen
die plaatsvinden in jou en buiten je aanwezigheid. Je zelfstandigheid neemt toe.  
Je Wezen is als een wezenlijke werkelijkheid voor je geworden.  

Door de aardeballast begint licht door te dringen dat leidt tot een openheid
en toegankelijkheid om jezelf te gaan ervaren.  

Tijdens je geestelijke ervaringen wordt je ballast vanuit je denkkap ontmantelt
en ga je dit denken zelf doorzien als aangeleerd.  

Wij kunnen je geruststellen, je Wezen neemt je als het ware over,
samen met je bewustzijn. In je dagelijkse aanwezigheid,
is je spanning aan het afnemen totdat dit  een natuurlijke staat van je aanwezigheid is.  
Het Wezen stuurt je aan waar je ook aanwezig bent, tijdens je reizen en spreken en
overige bewegingen die gedaan worden.

Je Wezen is je bescherming als ernaar geluisterd wordt,
die vooraf zichzelf heeft aangediend.  
Laat deze aanraking niet verlopen, inzichten zijn zo weer weg.  
Hoe meer je alert wordt, des te gevoeliger je wordt voor de energie van je Wezen,
welke je aanwezigheid veranderd en de toegankelijkheid vergroot voor
de Wereld van de Wijsheid en de Alkracht die de veranderingen ondersteunen.  

Dan komt je volgende mogelijkheid om de hoek kijken.  
Vanuit de blauwe energie veranderen je ervaringen en uitbreidingen
die als het ware in verschillende opties, in werking worden gezet.

 

De opmerking  “ik ben toch mens”  als verontschuldiging voor het niet luisteren
naar je Wezen geeft gedrag en handelen die invloed hebben op je aanwezigheid.  

Door niet te luisteren naar je innerlijke aansturing ben je in slaapgevallen door
de wereld om je heen. Radio, Tv en kranten zijn de indrukmakers.  

Zij roepen je aandacht voor het contact met je Wezen van je weg.
Je valt als het ware in slaap en droomt van mooie oorden.

Dit is dus geen optie.  Je staat echter voor een handreiking om je
spirituele opties uit te breiden in een Wezen tot Wezen ontmoeting met deze meneer.  
De vanuit het Wezen gesproken teksten brengen een energie met zich mee die
door je gehele lichaam gaat.  
Dit is een ervaring.  

Dit spreken komt vanuit het Wezen en gaat voorbij aan het gepraat vanuit de denkkap.
Het spreken neemt plaats in jouw Wezen en de ervaring wordt hierin verzilverd.
Het zij zo.