Welkom wij laten u kennismaken.
PDF & MP3 & VIDEO,S
Presentaties met uiteenlopende onderwerpen die mede behulpzaam zijn in elk opzicht om in contact te komen met de Wereld van de Wijsheid. 
Tevens met u unieke aanwezigheid.

Intro onderwerpen. 

De mens heit heeft een kleine ik en een Grote IK.

De Wereld van de Wijsheid kijkt naar elke situatie.
Uw kleine ik, als er zich een situatie voordoet, zoals een meningsverschil

 probeert men deze situatie, met je kleine te beantwoorden.

Licht & Donker Aanwezig.

Tijdens de ervaring lessen, kwam de wetmatigheden aan de orden.
Velen mensen denken in hun dagelijkse aanwezigheid, dat licht de enige optie is,
om de spirituele wegen te gaan bewandelen. Door de vele verhalen en ideeën
van de mensen zijn vele de weg kwijtgeraakt. 

Het kind van de nieuwetijdgeest

 Ervaart zijn eigen unieke aanwezigheid op aarde. Elk kind heeft zijn wezenlijke binding met de wereld van de Wijsheid. Zo zijn wij allen begonnen in onze eigen symbolentaal. Het wezen heeft zijn herinneringen, aan de vorige bezoeken op aarde.

 

Provincie Gelderland. Locatie plaats, Wansveld.
Spirituele Bewustzijnsuitbreiding. >>
Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen na de introductie
van de Leraren die aanwezig zijn. Deze Leraren komen vanuit de wereld van de Wijsheid. Door mijn contact met de Leraren wordt het antwoord verrijkt
en kunnen ervaringen beklijven.

 

Dit is niet zomaar een praktische handaanrijking. mp3 >>
Je denkkap denkt, ik kan het zelf wel fixen. Zonder je wezen toe te laten zal het je niet lukken. Hoe is je spirituele relatie met jezelf nu? De mens heeft de nijging om zich op te splitsen, tijdens je eigen aanwezigheid. 

Doorstroom. Spirituele wezenlijke ontdekkingsreis. >>
Op de hoek van de straat ontmoet men zichzelf. De mens focus naar buiten toe, hiermee vergeet jij jezelf. Niemand heeft dit in de gaten totdat je begint te ergeren aan de situatie die jezelf heeft opgezocht.

De taal die je hier leest of hoort is niet wat men gewend is. >>
Dit komt vanuit wezen die spreekt. Praten daar in tegen, heeft geen blijvende herinnering zoals het wezen van de mens een eeuwigheid waarde heeft.

 

Energie behandelingen. Genezing & Bescherming. >>
Deze mogelijkheden vindenplaats met een foto van je huidigen aanwezigheid.
Elk lichaam heeft een wetmatigheid, dit is de herstellende orden.
“Wonderen gebuurd maar zelden” Afspraak via Informatiecentrum


Wereld van de wijsheid staat nooit stil. >>
Weesblij voor één moment, dat je spirituele bewustzijn een opendeur heeft.
Stap maar in, jij en je wezen zijn een zetje, Onafscheidelijk voor dit moment op aarde. Wil je kennis maken, deurstaat open voor de nieuwste ervaringen.

Nieuwetijdskind vragen zich af, waarvoor ben ik hier geboren. >>
De aarde is hiervoor ingericht, als de blauwe planeet met een dampkring.
Met de inprenting vanuit de aarde energie, met mannen en vrouwen.

Dit voorkomt mede, dat deze plaats bevolk blijft. Vertelde mijn ouders.
*
Deze mogelijkheid is nu op aarde aanwezig.  >> 
U bent welkom op deze middagen eens in de drieweken.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Zijn voor iedereentoegankelijk via een donatie.

**
School De Doorstroom. Bewustzijnsuitbreiding.
Wij leraren reiken voor iedereen een opstart mogelijkheid aan!
Op de website staan  de spirituele levenslessen.
Wereld van de Wijsheid staat nooit stil.

***


Volbewustzijn. Dit is de eerste stap naar een groter bewustzijn.

Op het moment dat een mens zich bewust wordt van deze vragen, heeft hij al vele stoffelijke levens doorlopen. In deze levens zijn ervaringen opgedaan die in het ‘wezen’ van de mens zijn opgeslagen. Veelal zal de mens niet spreken over het wezen, maar gebruikt hij het woord ‘ziel’.