Elk mens heeft zijn eigen Unieke wezen tot zijn beschikking voor ervaringen.
* Wezen staat op zichzelf. * Leest u met uw denkkap of geeft u wezen de vrijen opening. Dit zijn mede de ervaringen voor ieders aanwezigheid.

School de Doorstroom. Ervaar jezelf door die ene les, die wezen meebracht voor
dit leven.  Wezen is hiervoor gekomen vanuit de Wereld van de Wijsheid.
*

Welkom. Dit zijn de spirituele inzichten die verhelderend zijn.
Tijdens u aanwezigheid op aarde, zijn vele mensen met de spirituele en esoterie activiteiten in beweging.  Mede is er een arsenaal aan boeken die geschreven zijn,

door de personen in de blauw energie. Dit zijn de momenten, voor de eerste opstart om contact te maken met de ontwikkeling van uw keelchakra.

*
Zij om schrijven hun ideeën en hun eigen belevingswereld in de blauwe energie vanuit de bezoeken bij spirituele cursus en boeken lezen waarin vermeld sta
over healing. Niemand op aarde dient een healing te ondergaan. Dit is een kerkelijke aangelegenheid.  Dat in de denkkap van de mensen aanwezig is. 
Velen mensen denken, laat ik dit maar ondergaan dan ben ik snel verlicht.
Lievemensen u bent heel en perfect gekomen en verlichte mensen bestaan niet.

*
Waar het wel omgaat, is uw wezen die tijdelijk in dit lichaam aanwezig is.
Die de aarde al duizenden malen, de planeet heeft bezocht vanuit de Wereld van de Wijsheid met zijn zevenleraren, die u mede bijstaand in elke ervaring die op aarden heeft ervaren. Die bij vele mensen al heeft plaatsgevonden. Tijdens de vele bezoek op aarde. Voor elke uitbreiding van lichamelijke en levens ervaringen tijdens elke
verschillende hoedanigheden als mens zijn. Dit is mede in uw wezen aanwezig.
Tijdens uw wezenlijke uitbreiding, komen beelden en gevoelens spontaan voorschijn. Als een herinnering in uw gewaarzijn, even aan u voorbij.
Nu kunt men er niets meer mee.

*
Wij leraren kennen elk wezen die nu op aarde aanwezig is, en ieders lichamelijke omstandigheden. Hoe kan het dan, dat men cursussen gaan aanbieden.
Wij leraren hebben er niets op tegen. Deze personen blijven soms hangen
in de blauwe spirituele ontwikkeling. 
Als men niet bereid is, de volgende stap
te maken, waarvoor mem aanwezig is op aarde. Dan wordt deze situatie soms meerdere keren herhaalt tijdens wezen terugkomt op aarde. Aan u is de keus.
Wij leraren kunnen u niet beïnvloeden.
Wel hebben wij de wezens nieuwe mogelijkheden meegeven in overleg.
Elk wezen heeft hiervoor gekozen, tijdens de aanwezigheid in de
Wereld van de Wijsheid bij de leraren en de geestelijke helpers.

*
Er zijn gedachtenspinsels die niet relevant zijn.
Er zijn velen mensen die denken, als ik zo het doe kom ik een stuk verder in mijn spirituele ontwikkeling. Het zijn de gedachten die de boeken produceren en de personen. Velen denken ik kan u verder helpen. Ik heb dit als mogelijkheid in huis.

Weet wel dat niemand op aarde, de werkelijkheid tot zijn beschikking heeft.
Om mede de mensen te kunnen helpen. Dit dient men te gaan ervaren tijdens uw aanwezigheid. Dan pas kunt men zijn eigen beslissing nemen.
Door ervaringen in elke wezen kleurstroming zullen verschillende
ideeën eerst gezien worden voordat u weer verder kunt gaan.

Dit noemen wij huiswerk. “Die in overleg met uw wezen tot stand komt”

*
Nu hoor ik een stem, waarom.

Alles wat men onderneemt is tijdelijk aanwezig.
Wij kunne u niet dwingen. Ieder van u heeft een vrijen keus denk men.

Het volgende bezoek kunt wezen, soms wel over honderdjaar
weer een bezoek brengen op aarde. Wij leraren verzoeken de wezens als er een nieuwe uitbreiding aanwezig is. De wezens pakken dit weer op, om de aarde te bezoeken in een nieuw lichaampje met hulp van een geestelijke helper.
Voordien is een les locatie-ouders uitgekozen. Die bij elk wezen past en de leservaringen kunnen worden aangevangen.

 *
Er is nu mede een geheel nieuwe mogelijkheid voor iedereen wezen aanwezig.

Deze meneer heeft zijn wezen ervaringen, via de velen les bezoeken op aarden kunnen uitbreiden dankzei ieders aanwezigheid. Elke Taak staat nooit stil, al ben
je volbewust aanwezig. Deze meneer is een leraar. En heeft een Taak, de mensheid op aarde bij te staan. Zijn nieuwe mogelijkheden heeft een energie spectrum, om mede contacten te ervaren van wezen tot wezen. Tijdens ontmoetingen tijdens de sessies is dit  een verruiming, voor ieders spirituele aanwezigheid.

*
Wij leraren doen geen beloften of vooruitblikken.
Wij vermelde dat er huiswerk te maken is, na de sessie of les.
Door ervaring na een gesprek en sessies is u wezen actief aanwezig.
Wij zien, dat men de sessies aan de kant gooit soms.
Dan ga men in de stilstand staan. Totdat men de denkkap doorzien heeft,
jij bent mijn obstakel. In alles, wat Ik wil ondernemen.

Zo zijn vele situaties aan u voorbij gegaan, waar men geen gehoor aan heeft gegeven. Heb ik een vrijen keus, nee omdat uw wezen geen wereldse mogelijkheden tot zijn beschikking heeft. Wezen heeft weet wat goed is.
Voor elke wezen die op aarde aanwezig zijn.
*