Welkom dit is een uitnodiging aan ieder van je aanwezigheid.
Deze nieuwste spirituele verdieping mogelijkheden, is nu op aarde aanwezig"
Ontmoeting van de twee wezens die tot een eenheid komen. Deze meneer begeleid u tijdens elke sessie van wezen tot wezen uitwisseling. Hiervan kunt je mede gebruik van maken. Tijdens je inleidend gesprek kom je in contact met mijn aanwezigheid.

Ik rijk je een symbolisch sleutel aan. Eenmaal ontvangen, volgt jij je wezen ervaringen die je zelfstandig nadien kunt herhalen. Wij leraren gaan ervan uit
dat je Vrede en Vrijheid een innerlijk verlangen Is. "Laat je maar verrassen tijdens de sessies." Nu start je sessie. Samen bezoeken wij drie locaties. Waarin nieuwste
en oudste herinnering aanwezig zijn.  Ik geef je aan wat ik waarneem.

Door de verbinding van wezen tot wezen.
Zie je beelden en personen en situaties die te maken hebben van je wezen mogelijkheden. Van heden en verleden. Die in je wezen al aanwezig zijn komen
nu tot u beschikking. Dit is mede je bewustzijns uitbreiding.  

Dit kan soms een Taak zijn of u heeft een missie meegebracht. 
Alles zal u duidelijk worden! Door mijn toelichten op deze drie locaties.

Bij een herhaling van een sessie na tweeweken.
Deze eerste ervaring, zal nimmer hetzelfde ervaring zijn.
Elke keer breidt je bewustzijn ervaringen uit.

Totdat je opgenomen wordt in de Wereld van de Wijsheid.
Tijdens deze ervaring van wezen tot wezen breidt je lichamelijke energie
en je wezen communicatie als maar uit. Na deze ervaring blijft u wezen
actief aanwezig.  
<>
Aan het einde van je sessie vraag ik aan je, hoe ziet de sleutel er nu voor jou uit.
Want tijdens je sessie is je denken niet actiefaanwezig.
Waarnemingen zijn dan glashelder aanwezig.

Je helder denken heeft je overgenomen.
Je geeft nu rechtstreekst antwoorden wat je waarneemt of hoort.
Je spreekt vanuit je wezen herinnering van de velen bezoeken op aarde.
Ik sta naast je tijdens de bezoeken op deze drie locaties.
Ik leid je mede door de sessies heen.
<>
Doordat jouw zelfstandigheid in zijn geheel aanwezig is.
Jouw Vrede en vrijheid heb je nu mede ervaren.
Welkom voor deze ervaringen je spirituele uitbreidingen