Leo Wobben Nieuwste spirituele sessies verdieping. 
Welkom dit is een uitnodiging voor ieders aanwezigheid. 
Deze nieuwste spirituele verdieping mogelijkheden, is nu op aarde aanwezig" 
Ontmoeting van de twee wezens die tot een eenheid komen.
Deze meneer begeleid u tijdens elke sessies van wezen tot wezen uitwisseling.
Hiervan kunt je mede gebruik van maken. Tijdens de inleidend gesprek kom je
in contact met mijn aanwezigheid. Ik rijk je een symbolisch sleutel aan.
Eenmaal ontvangen, volgt jij je wezen ervaringen die je zelfstandig via je wezen
kan uitbreiden. 
Via een telefoongesprek zullen de sessies plaats vinden.
“Kostenvrij”  
Afspraken via 0575 571807. Sessie-nieuwste-spirituele-verdiepingDeze inzichten komen niet zomaar voorbij tijdens je aanwezigheid.
De invloeden en de grillen van de natuur en het universum kun je niet ontwijken.
Noch ontlopen tijdens de veel voorkomende branden – overstromingen-
orkanen – oorlogen – aardverschuivingen en erupties die plaatsvinden op aarde.

De mensheid is mede hierin opgenomen, alsook uw eeuwige wezen.
Ik werd hier stil van, en ook bewust van mijn tijdelijke aanwezigheid op aarde.  
Deze Leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid kijken heel anders naar de krachten
en grillen van de mens en de planeet aarde.  Dit zijn wetmatigheden die vaststaan.
Er zijn groeperingen die denken; “wij kunnen de aarde wel een kopje kleiner
maken met de opwarming enz. “ 
Er zijn er die vriendelijk willen zijn voor de natuur.
De tijd die hierin steekt beklijft niet.  Dit gegeven is maar één klein puntje van ieders
aanwezigheid in dit universum. De mensheid die buiten de boot valt denk je.
De ervaringen voor je wezen blijven over en meer niet.   

<>

Als menszijn pik je een graantje mee, je alertheid breidt zich uit.
Mits je gaat piekeren, dan kom je in een emotionele rollercoaster terecht.
Dit is één van je turbulente ervaringen.
Je kunt dit niet voorkomen op aarde. Vandaar dat je voor de aarde hebt
gekozen en niet voor je lichaam.
Je wezen is hier aanwezig om zijn les en ervaringen uit te breiden.
Je natuur werkt hier aan mee, mede omdat je lichaam een tijdelijk onderkomen is.   
Dit hangt mede af, van de plek waar je op aarde aanwezig bent.
De invloeden en de grillen van de natuur kunt je niet ontwijken, noch ontlopen.
Gedurende de vele voorkomende branden – overstromingen- orkanen – oorlogen
– aardverschuivingen, erupties, dient u te vertrekken van de plek waar dit plaatsvindt.  
<>
De gezapige aanwezigheid en dromen van; “ik ben veilig hier,”
vergeet het maar lieve mensen. 
Als je de moed hebt om hulp te vragen, komt er inzicht
in elke situatie die zich voordoet.  
Het wezen creëert ruimte voor uw helder denken
waardoor u anders in de z.g. 
noodsituatie komt te staan en lichamelijke
ongemakken nemen af.
<>
Dit is een ervaring waarvoor men op aarde mede is gekomen in een nieuw lichaam. 
Vele zijn gefocust op lichamen en uiterlijkheden. Hoe ziet de ander mijn aanwezigheid?
Weet wel, als je er dagelijks mee bezig bent, dan heeft de commercie en uitverkoop je in de tang. 
Dit zijn soms je dagelijkse ervaringen als menszijn, dat een lichte en een donkere kant kent. 
Heilige en verlichte mensen gaan hierin mee. Je gaat voorbij aan je wezen en deze geeft
nauwelijks nog enige invloed en bescherming. Mits je om hulp vraagt aan je wezen.
Dan is je overvloed aan je ideeën geen punt meer. 
Zoals je nu leest, heeft men een lichaam en een wezen. 
Deze twee kan men niet opsplitsen.
Ze horen bij elkaar. Wij leraren zien wel dat vele mensen,
als het ware maar op één been hinken. 

<>
Voelt u maar eens, aan het einde van de dag. 
Dit kan men veranderen als je voelt; “deze dag zit er eindelijk weer op.”
“Ik ben nog niet aan mijn pensioen toe,” hoor ik de leraar mompelen.  
Dit treft mede kinderen die dagelijks in een leerproces (school) aanwezig zijn om
uiteindelijk een beroepskeus te kunnen maken. Er zijn weinig begeleiders die echt
aanwezig zijn en die tijd hebben voor hun uitvoerende vak.
Wij zien, dat velen de linkerhand gevuld hebben met een smartphone.
Deze gesprekken laten de dag later als een uitputtingsslag zien.  
Werkelijke ontmoeting en uitwisseling, is nauwelijks meer aanwezig, waar dan ook.
Dit is een verarming en een belasting van je denkkap,
die aan het einde van de dag boordevol zit.

<>
Oud en jong zijn gelijk aan tijd gebonden. Ik kijk wel eens naar oudere mensen.
Dan zie ik hun gedragingen die in dezelfde snelheid zijn opgenomen, soms door ziekte.
Bij jongere leeftijden, schiet de tijd sneller en sneller voorbij en het lijkt wel
werkelijk te worden. Vereenzaming komt hierdoor voor bij jonge mensen zowel
als bij de oudere mensen. Dit kalft je levensvreugde af en het voldoet niet meer
om langer op aarde te zijn. De mens die er uitstapt is welkom in de Wereld van de Wijsheid
en wordt opgenomen om te herstellen van wat er op aarde heeft plaatsgevonden.
Voor de gelovige mensen; “er is geen hel en hemel aanwezig.”
Dit is een verzinsel om de mens bij de parochie te houden.
Het idee hemel beoogt troost geven.
Wij leraren laten iedereen in zijn of haar hoedanigheid Vrij.

<>
Al deze inzichten zijn aan je voorbij gekomen.  
Je wezen pakt dat genen op wat nu bij je hoort. 
Wij leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid, geven een signaal af. 
Deze handreiking is mede een ommekeer die u kunt aannemen.
Wij leraren en deze meneer zijn aanwezig en tot ieders beschikking,
voor je spirituele ontwikkeling en uw hulpvragen voor genezing en bescherming.  
De ontmoetingen zijn mede een uitwisseling van wezens.
Deze unieke wezensverbinding is de nieuwste aanwezigheid op aarde.
Deze meneer kunt u uitnodigen voor een gesprek & les overdracht dat beklijft.
Wanneer dit vanuit de Leraren gewenst is krijg je tijdens een les één sleutel aangereikt.
<>
De aanwezigheid van deze meneer staat voor integriteit, vrede en vrijheid.
Dit is één van zijn wezenlijke taken van bescherming.
Welkom ik ben Leo wobben. Medewerker voor de leraren in Nederland.
De ontmoetingen gaan via de telefoon. Sessies en lessen.