“Ouders - Kinderopvang – Pleeggezinnen – Fotosynthese.
Wij zijn zo vrij, dit onderwerp uitgebreider te omschrijven.
Dit doen wij leraren niet zomaar.
Wij zien dat vele jonge kinderen in de knel komen.
Wij vragen aan de lezers hou uw mond niet, nadat u weet heeft.
Dit kan behulpzaam zijn, om dit door te geven.

Het kind van de nieuwetijdgeest, ervaart zijn eigen unieke aanwezigheid op aarde.
Elk kind heeft zijn wezenlijke binding met de wereld van de Wijsheid.
Zo zijn wij allen begonnen in onze eigen symbolentaal.
Het wezen heeft zijn herinneringen aan vorige bezoeken op aarde.
Dit zijn levens ervaringen die zo hun lichamelijke en geestelijk belevingen heeft ervaren. Ouders zijn soms verbluft en begrijpen soms niet wat een
kinds beleving inhoudt.

***

In eerste instantie leert een kind van de ouders wat de wereld hun voorhoudt.
Vele kinderen kopiëren wat de ouders in de eerste instantie laten horen en zien.
Niet alle kinderen gaan hierin mee, omdat zij de binding hebben met hun wezenlijke afspraak voor dit leven op aarde. Deze kinderen hebben een rugzakje mee gekregen waarin een taak aanwezig kan zijn of een andere mogelijkheid die in de loop van de jaren duidelijk zal worden.
Er zijn groeperingen en ouders, die niet met de nieuwetijdskinderen kunnen omgaan.
De sticker die de kinderen toegedeeld wordt, is soms een belasting mede voor de ouders. Deze kinderen halen alleen hun schouder op. Zijn innerlijk wezenlijk weten, is zijn stabiliteit voor zijn aanwezigheid en mede voor de nieuwste ervaringen op aarde. Wetende dat de aarde een leerschool is tijdens hun aanwezigheid. Kinderen hebben geen enkele gedachten om speciaal te zijn.


Velen zijn behulpzaam en als bescherming voor de omstandigheden waarin de kinderen aanwezig zijn. Bewust of nog onbewust. 
Ouders staan hierbij niet stil, want de spiegel die kinderen voorhouden zijn puur. 
En dat is soms confronterend om jezelf te herkennen.
Ouders: er zijn geen speciale kinderen, wel zijn er uitblinkers. 
Men noemt dit gaven.
Ook deze vele mogelijkheden op allerlei gebied, was al latent aanwezig voor dit leven. Zo ziet men dat dit moet je leren niet zal zegenvieren.  
Ouders heb vertrouwen in jezelf, dan kan de omstandigheid ook zijn vrije wegen doen ervaren.

***
Oversturen behelst een donkere kant van de mens.
Velen geloven dat de kinderen hun ouders hebben uitgekozen, dit is een misverstand. Kinderen die in een gezin aanwezig zijn, hebben elkaar niet uitgezocht.
Elk persoon heeft zijn eigen karakter, dat soms haaks staat naar elkaar toe.
Er zijn soms ouders en organisaties, die wel een oplossing denken te hebben met deze moeilijke omstandigheden. In hun licht wat zij waar neemt. Deze interpretatie is ver weg van elke werkelijkheid, die u het kind wilt ontnemen. Ouders hebben maar één taak: de kinderen hun eigen ervaringen te doen verwezenlijken. Elke sturing die niet hoort zal strubbels geven! Voor de ouders en de overige aanwezigen. Zelfs de kat of de hond reageren hierop.

Voor de ouders, opvang locaties en meden de pleeggezinnen.
Zodra men deze samenhang van de bovenstaande teksten ontdekt heeft en mede ervaren heeft, ben u toegevend. Om uw oude aannames en projecties los te kunnen laten naar de kinderen die men ziet waar dan ook.  
Nu heeft men ontdekt, dat er andere percepties ook mogelijk zijn.
***

Een sarrige beeldvorming komt tot een einde in alles wat men ooit heeft waargenomen. Anders blijft men in het denken gevangen van oude aangeleerde ideeën. Iedereen van u heeft de macht en de kracht tot zijn beschikking om uw denkkap schoon te houden. Iedereen heeft een kracht om ongewenste gevoelens en beelden weg kunt sturen! Dit is een wetmatigheid. Eenmaal ervaren, is een uitbreiding van één van de velen wetmatigheden die iedereen
tot zijn beschikking heeft.

***

Ouders en hun kinderen komen met vallen en opstaan in een periode van losmaken.
Deze periode is tijdelijke aanwezig omdat hormonale veranderingen plaatsvinden en de ontwikkeling en uitbreiding van het denken.  Zo wordt men voorbereid, totdat je achttien jaar bent geworden. Dit is het moment dat jij zelfstandig gaat ontdekken en ervaren. Zonder enige inmenging van uw ouderlijk gezag. Dit zal u niet meer horen, ik weet wat goed is voor mijn kinderen? Niemand op aarde heeft de wijsheid in pacht.
Met dank aan ouder en verzorgers die in mijn jeugd aanwezig waren.
Datgene wat is bijgebleven, is mijn herinnering aan mijn kindertijd.

***

Samenvatting dit betreft elk mens op aarde.
Elk mens heeft een lichaam dat aarde gebonden is dus tijdelijk aanwezig.
Wezen is eeuwig dat een lichaampje heeft uitgekozen. Omdat uw wezen is gekomen
vanuit de Wereld van de Wijsheid en zeven leraren. De aardeplaneet is voor het wezen een tijdelijk leerschool en heeft met hulp van een geestelijke
helper voor deze aanwezigheid gezorgd. 
***

Wees bereid wat men ook onderneemt om uzelf te kunnen onderhouden,
wetende dat uw wezen behulpzaam zal zijn. Soms komt men in een situatie terecht dat u om hulp moet vragen, omdat u bovenkamer leeg is. Er is geen mogelijkheden aanwezig om te overleggen. Ik ben op mijzelf aangewezen.  
Dit is mede om jezelf te leren meemaken.

Ik weet het niet meer. In een flits herinnerde je weer als kind zijnde, dat uw antwoorden in vele inzichten klaar en helder waren. In die perioden is uw wezen, die vanzelfsprekend klaren taal spreekt. Nu kunt men weer terugkeren,
maak van uw unieke wezen uw maatje.
***

Tijdens een vraaggesprek maken wij samen deze herinneringen ervaringen.
Welkom. School de Doorstroom kent maar één les
Waarom ben ik op aarde en waarvoor. Dit is een uitnodiging aan ieder van u.
Blijf niet met vragen rondlopen, want elk wezen is uniek en heeft zijn eigen wijsheid tot zijn beschikking. Wij laten u niet met lege handen achter.
School de Doorstroom is een opendeur: welkom.