Ik dank u, voor de aanwezigheid
op de 
webpagina's

Leo Medewerker voor de Leraren
van de Wereld van de Wijsheid.

Deze meneer is mede voor iedereen behulpzaam. U kunt een afspraak maken

via de Informatiecentrum.
Zijn er vragen soms. Schroom niet,
wand vreemde vragen bestaan niet.

 

School de Doorstroom is een opendeur voor iedereen.

Kinderen hebben geen enkele gedachten en ideeën om speciaal te zijn.

Wat is een kinds beleving inhoudt, in het zien en horen.

Velenjongen kinderen, hebben een helderbeleving ervaringen bij zich.
Gerelateerd aan de Wereld van de Wijsheid Al-kracht.
Al-Kracht Is. Ieders wezen herinnering. Die u meedraagt op aarde.


School de Doorstroom kent maar één les. Ik ben op aarde en waarvoor. 
Dit is de enige uitnodiging aan ieder van u. Kinderen zullen u nu voorgaan tijdens dit continuüm op aarde. Vertrouwen van deze nieuwe stroom kinderen, tijdens hun jongen en oudere aanwezigheid. Mede dat elk mens op aarde uniek is.
Hun wezen is mede hun Unieke beveiliging en mede de Wereld van de Wijsheid met zijn zeven Leraren. Dit is de eeuwige Bron, voor alle wezens.

Wat soms voortijdig, bij kinderen overkomen oud of jong keren terug naar deze zeven locaties. Lichaam is tijdelijk een geestelijke leerschool die doorstroomt, In welke geloof stroming dan ook aanwezig, waar kinderen worden geboren. Universum zijn de bouwstenen van de wezens en hebben hun eigen Unieke weg te gaan. Vrede & Vrijheid is mede u oprechtheid voor alles om u heen.

 

Zij zijn blanco aanwezig, Kinderen van de nieuwetijdgeest, ervaart zijn eigen unieke aanwezigheid op aarde. Elk Kind, wezen heeft zijn eigen mogelijkheden meegebracht naar deze aarde planeet. Voordien in de Wereld van de Wijsheid.
Heeft alle wezens met hulp van geestelijke helper, een leersituatie uitgekozen.


En besloot naar de aarde te gaan. Met in zijn rugzakje zijn les en zijn overige ervaringen. Eerst voordat wezen indaalde, bij een gezin en ouders, heeft de geestelijke helper, tijdens de zwangerschap na vier maanden, wezen in latendalen bij deze ouders. Na deze geboorten, zijn de ouders, een tijdelijk onderkomen.
Tot met, zijn of haar achttiende jaar. Gaan de deuren open.

 

Opdat moment, maak deze jongens en meisjes contact met de wereld om hun heen.  Nieuwe ervaringen, die je als waren je doen beseffen, nu dien ik, mijn zelfstandigheden doorlopen en ervaren. Weten wat ik al meekreeg.

Mijn ouders vertelde mij wel, dit doen je niet alleen. Je ontmoet soms plotsklap personen geïntrigeerd zijn in de spirituele stromingen. Tijdens dit moment herinnerd ik mijzelf weer als aanwezige toen ik achttien jaar het huis verliet. Voordien tijdens deze perioden, waren er vraaggesprekken met mijn ouders regelmatig aanwezig.
Ik werd als waren ingeleid, wat mede de Taak is, van de moeders. Vaders hebben meestal een ontspannende taak.

Wij gaan nu over, naar uiteenlopende varianten
waarin ouders en kinderen voorkomen.

Wij zijn zo vrij, dit onderwerp uitgebreider te omschrijven.
Dit doen wij leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid niet zomaar.
Wij zien dat vele jonge kinderen en ouders in de knel zitten.
Niet begrepen bij ouders en scholen en sportvereniging.
Daar kunnen zij niets tegen doen in de eerste instantie.

Wij vragen aan de lezers houdt u mond niet, nadat u weet heeft van deze omschrijving. Dat deze kinderen en ouders hulp kunnen gebruiken.
Dit zal zeker behulpzaam zijn, om dit door te geven.
Wij geven aan ieder van u een handaanrijking. Gesprekken klaren de mistige gedachten op, wie hiermee te maken heeft.
Heeft u twijfels, blijf dan niet langer rondlopen mensen! 
Deze meneer is beschikbaar.
Gekken vragen en ideeën bestaan niet. "I
nformatiecentrum"

 

Er zijn ouders, die vinden dat kinderen eigenwijs zijn!
Niet met het besef, dat kinderen spreken vanuit wezenlijke, dat eeuwig is in universum. De kinderen van de nieuwetijdgeest op aarde ervaart zichzelf.
Ik ben wie ik ben. Omdat elk kind zijn wezenlijke binding met de wereld van de Wijsheid heeft. Zo zijn wij allen begonnen als kind, in onze eigen unieke symbolentaal. Het wezen kind, heeft zijn herinneringen aan vorige bezoeken op aarde. Dit zijn de levens ervaringen die zo hun lichamelijke en geestelijk belevingen heeft ervaren.  Ouders zijn soms verbluft, en begrijpen soms niets, wat hun kinderen ten tonele brengt.

Verloop tijdens de eerste instantie, leert een kind van de ouders wat de wereld hun voorhoudt. Vele kinderen kopiëren, wat hun ouders in de eerste instantie, laten horen en zien. Niet alle kinderen gaan hierin mee, omdat zij de binding hebben met hun wezenlijke afspraak voor dit leven op aarde. Kinderen hebben een rugzakje mee gekregen waarin een taak aanwezig kan zijn of een andere mogelijkheden, die in de loop van de jaren, duidelijk wordt tijdens ieders bewustzijns uitbreiding.

"Er zijn groeperingen en cursussen voor ouders"
Die niet met de jonge en oudere kinderen kunnen omgaan.
In de eerste instantie een drukken werkzaamheden en moederschap.
De Vader heeft een anderen rol te vervullen naar kinderen toe.
Deze energie licht op, in vrijheden die nodig zijn voor kinderen.
Moederschap is een Taak en een verantwoordelijk heden voor de veiligheid.
 Van elk kind in een gezin en zichzelf!

Buitenwereld kijkt naar kinderen en ouders
Er zijn al kinderen die behulpzaam en beschermend zijn, voor de omstandigheden waarin de kinderen en mensen aanwezig zijn. Bewust of nog onbewust vindt plaats. 
De sticker die de kinderen toegedeeld wordt van buitenaf, is soms een belasting mede voor de ouders.  
Kinderen halen alleen, hun schouder op.
Zijn innerlijk wezenlijk weten, is zijn stabiliteit voor zijn aanwezigheid en mede voor de nieuwste ervaringen op aarde. Wetende dat de aarde een leerschool is tijdens hun aanwezigheid. Kinderen kennen geen enkele gedachten om speciaal te zijn.


Ouders staan hierbij niet stil, want de spiegel die kinderen voorhouden zijn puur. 

En dat is soms confronterend om jezelf te herkennen.
Er bestaan geen speciale kinderen & mensen, wel zijn er wezenlijke uitblinkers.
Men noemt dit gaven in de volksmond. Dit doet zich voor als wonder kinderen en personen die hulppakketje meegekregen heeft, vanuit de Wereld van de Wijsheid voor dit bezoek op aarde. Wezen heeft dit zelfuitgezocht met een geestelijke helper voordien. Er zijn al vele mogelijkheden, op allerlei gebied aanwezig, dit was alleen latent aanwezig voor dit leven. Zo ziet men dat dit moet je eerst gaan leren
er valt niets te leren tijdens je spirituele bewustzijnsontwikkeling. niets zal zegenvieren als studie in boeken, veroorzaken een kouden kennis.
Dan blijft u maar praten, zonder enige geestelijke uitbreiding.

Oversturen behelst een donkere kant van de mens.
Velen geloven dat de kinderen hun ouders hebben uitgekozen, dit is een misverstand. Kinderen die in een gezin aanwezig zijn, hebben elkaar niet uitgezocht. Elk kind heeft zijn eigen karakter, dat soms haaks staat naar elkaar toe.
“Karakters zijn, een vaststaand aanwezigheden, voor iedereen,”


Ik weet, wat goed is voor kinderen.
Er zijn ouders en organisaties, die wel een oplossing denken te hebben voor het opvoeden van kinderen van deze tijdsgeest.

Velen vinden dit, moeilijke omstandigheden met hun kinderen. Ouders en hulpverleners, Denken vanuit hun beleving en projecteert, dit op de kinderen.
Deze interpretatie is ver weg van elke werkelijkheid, die u het kind wilt ontnemen.
Ouders hebben maar één taak: de kinderen hun eigen ervaringen te doen verwezenlijken.  Elke sturing, die niet hoort zal strubbels geven! Voor de ouders en de overige aanwezigen. Zelfs de aanwezige kat en de hond reageren hierop gedrag van de ouders.  Zodra u deze samenhang van deze bovenstaande teksten, ontdekt heeft en mede ervaren heeft, ben u toegevend.
Om uw oude aannames en projecties los te kunnen laten naar de kinderen die men ziet waar dan ook.  Nu heeft men ontdekt, dat er andere percepties ook mogelijk zijn voor ieders aanwezigheid om u heen. De projecties die de mensheid zelf maken en in werking zet, Zijn de killers voor de mensen en kinderen om u heen.

Het Zij Zo