Elk mens heeft zijn eigen karakter, dit kan niet veranderen nog worde aanpast.
Het wezenlijk karakter is tijdelijke aanwezig, zal uiteindelijk verdwijnen
als men dit karaktereigenschap van u wezen heeft doorziend.

Ik nodig u uit voor een wezenlijk ervaring.
Welkom

 


Leo
Nu spreek ik vanuit mijn huidige aanwezigheid, en alles om mij heen wat gaande is tijdens ieders zijn of haar wezenlijke aanwezigheid. Mijn huidige meegebrachte wezen pakketje behelst de mogelijkheden dat ik deze tekst kan genereren. En het wezenlijke aanwezig is. Na een wezen droom die ik aan schouwden tussen het slaapwaken waarnam. 


Van onbewust tot bewustzijn

 aanwezigheid behelst de afstand van ieders aanwezigheid die een wezenlijke ervaring doen doorlopen en ervaren.

De aanvang van dit plaats men in de Wereld van de Wijsheid en de helpers

Dit zijn de zeven leraren. De bakermat, en als thuishaven voor elke vorm die men maar kan zijn en horen. 

Dromen heeft twee aspecten.  
Om je lichamelijk wakker te maken. Mede voor ieders geestelijk ontwikkeling.

Vandaaruit is deze tekst tot stand gekomen. Taak medewerker voor de Wereld van de Wijsheid.

 


Alles heeft al plaatsgevonden op aarden tot nu toe.
Dit is het moment om duidelijkheid te vragen en de volgende
spirituele mogelijkheid uit te breiden.
Tastbare mogelijkheden, zijn voor iedereen van u aanwezig.

Gesprekpartner  Leo Wobben. Bescherming & Genezing begeleiding.
Wezen integriteit Vrede & Vrijheid.