Samenvattingen Privacy & Integriteit.

Dit is mede voor je aanwezigheid. Wezen in werking te gaan ervaren.

Je unieke reis op aarden, is je enige taak, die heb meegebracht.

Dit is mede voor je aanwezigheid. Wezen in werking te gaan ervaren.

Wezen is je enige begeleider, die weet heeft wat bij je hoort, en weet heeft wat
goedt is voor je lichaam.  Bij twijfels, spreek dan tot je wezen.

Ik weet het niet meer.
Laat je maar verrassen mensen, na deze woorden.

Met je denkkap, kom je niet uit je vervelende, omstandigheden vandaan.
Geestelijk helpers, zijn mede voor iedereen aanwezig.

Spirituele ervaringen worden verzilverd, als je maar niet, gaat uitzoeken
wat er heeft plaats gevonden. Dan verwaterd deze energie. 

Nu gehoord en gelezen, neem een beslissing die afwijkt wat je gelooft.

Geloven doe je met je hoofd.  Iedereen heeft een vrijen keus, denkt men.

Tijdens je spirituele uitbreiding komt je eigen integriteit aan de orden.

Dit heeft te maken tijdens je ontmoetingen.
Je privacy is je integriteit, wat je gehoord heeft en gezien heeft,
tijdens je behoedzaamheid, die je als taak krijgt aangegeven,
via de leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Wij zien, dat elke wezen deze mogelijkheden bij zich draagt
in een rugzakje. 
Pak je, nieuwe wezenlijke spirituele reis uit.

Via dit symbolische rugzakje, uit totdat het helemaal leeg Is.

Nu hoor ik een stem, hoe doe ik dit dan.
Ja, wezen heeft de leiding, en die zal je van binnenuit je aansturen.
Dit is een van de universele wetmatigheden.

Oké ik ga aan de gang, en zal mede de website bezoeken en de video
bezoek op YouTube  
U heeft iets wakker gemaakt in mij, met het besef
er is meer tussen hemel en aarde aanwezig.   
<><>
Oké. als je mij vragen wilt voorleggen, ben je welkom.
Want gekken vragen bestaan niet.

Leo wobben medewerker, voor de leraren van de Wereld van de Wijsheid
en mede voor de geestelijke helpers in universum. 
Laat je maar verrassen, en volg je wezen ervaringen, die al bij je aanwezig zijn.
Je bent veel groter, dan je gedachten spinsels.
Gedachten zijn een praktische aanwezigheid.

Wereld van de Wijsheid staat nooit stil.

***