Extra les en willen deze graag aan jullie doorgeven. ( Corona )
Waar komt corona dan vandaan?

En als u wilt dan kunt u deze tekst verspreiden, want wij weten dat ieder mens op welke manier dan ook, geconfronteerd wordt, met corona en de daaruit voortvloeiende regeltjes. En wanneer u merkt dat de mensen in uw omgeving eenzaam zijn, boos of verdrietig zijn dan mag u deze tekst gebruiken als u denkt: 'nou die heeft het even nodig' of als u even een ander geluid wilt laten horen.
Want er zijn veel vragen bij de mensen en er is veel angst van ‘jeetje wat hangt ons boven het hoofd’. Maar of de mens nu boos, agressief of verdrietig wordt, het zijn alleen maar emoties en meer ook niet.

 

Daarom zou het heel fijn zijn om deze tekst te gebruiken en er een soort praatpapier van te maken. Zodat de mens eens gaat kijken: 'hoe is dat voor mij, aan welke kant zit ik en denk ik een keus te moeten maken?’

 

Ik krijg de Leraar te zien die achter een groot witgekleurd vierkant staat, het blijkt een raam te zijn en ik heb de indruk dat daar glas in zit.

De leraar vertelt: Ga er maar vanuit dat wij alles goed in de gaten hebben hoe het voor de mens is en hoe het op de aarde gaat, maar wij worden daar minder door aangeraakt.

We zien dat de mensen het hartstikke moeilijk hebben en er veel spanning heerst, maar wij kijken alleen door een raam naar deze planeet en zien al het gekrioel, de chaos en de onmogelijkheden van de mens om de rust en de acceptatie van de situatie waar hij in zit, te kunnen bewaren.

Doch wij voelen niet de noodzaak om hier daadwerkelijk een helpende hand uit te steken, want: 'het zijn alleen maar emoties waar de mensen mee te maken hebben’.

Maar als een mens nog niet verder kan kijken dan alleen zijn eigen emoties, blijft alleen het instinct over en reageert hij als een dier, want een dier is ook met overleven bezig, bezig met de instinct-impulsen die hij heeft. En dat doet de mens ook en dus kunnen we alleen concluderen: 'de mens heeft als zoogdier deze instincten ook'.

Maar kan de mens de emoties als een vorm van les gaan zien?

Dat gebeurt mondjesmaat en ook al wil hij best even verder kijken, zo gauw hij merkt: 'ik begin me onveilig te voelen' kruipt hij weer weg.

Dus het is niet iets van 'ik ga door dit proces heen en kom er gelouterd uit'.

Nee, want mensen zien zoveel op televisie en via de sociale-media of wat er ook aan nieuwsgaring is, dat er veel ellende is onder de mensen en er overal gewelddadigheden zijn. Dus men kan wel proberen om bij zijn eigen proces te blijven, maar men wordt steeds afgeleid door wat er op de televisie te zien is. En dan gaat de mens twijfelen aan zichzelf: 'zie ik het dan wel goed?

Maar zover komt hij meestal niet. Hij heeft dan eventjes een beginnetje gemaakt om naar zijn rust te kunnen gaan, maar doordat hij in overvloed geprikkeld wordt is dat kleine stukje rust die hij in eerste instantie ervaarde, al lang weer weg.

Dus wij kunnen zeggen: 'nou ja, wij gaan mee in die chaos en proberen mensen te beschermen; maar hoe zouden wij dat moeten doen?' Want de een voelt zich beschermd door een mes op zak te hebben en denkt ‘ik ben machtiger dan jij' en de ander denkt ‘ik moet wegkruipen, want die heeft een mes en die wil mij daaraan rijgen’. 

Ook de vele vragen die op ons worden afgevuurd: ‘doe nou eens wat en bescherm mij' , helpen niet. Want als men voor de ene kant kiest, dan wijst men tegelijkertijd de andere kant af. En wij zijn er niet voor om iets af te wijzen, maar we zijn er ook niet voor om iets groots binnen te halen. Dus wij proberen in onze kijk, in onze manier van doen een balans te vinden waardoor de ellende die over de mensen heen uitgesproeid wordt, 'n beetje kan wegvloeien.

Maar meer kunnen wij niet en mogen we ook niet, anders komen wij zo aan de vrijheid van de mens. En u heeft wel gehoord en gezien, hoezeer de mens toch erg gek is op zijn eigen vrijheid. Tegelijkertijd vergeet hij dat hij aan de andere kant onnoemelijk veel afspraken heeft met de regering en automatisch vasthoudt aan al zijn afspraken.

U hoeft alleen maar het voorbeeld te nemen: 'als ik een auto heb, dan moet ik een rijbewijs halen’, en dat vindt niemand gek.
Maar het zijn toch steeds regels van de overheid en daar zitten consequenties aan vast. 'Wil je dat niet, nou dan kun je geen autorijden'. Zo werkt het op alle fronten, maar zo werkt het ook met die vaccinaties.
Wij zien het allemaal, we horen het allemaal aan, maar wij blijven achter het raam zitten. Wij zijn neutraal!

 

Maar iedereen moet door dit proces heen en er gelouterd weer uit komen?

Dat zou het mooiste zijn. Maar ja, u ziet dat niet gebeuren. De mensen hebben in eerste instantie iets van 'oké, het zal mijn tijd wel duren’, maar ook zij gaan zich later verharden. Het is ook moeilijk voor de mens alsof men alleen een keuze heeft die in deze twee gedeelten uiteen kan vallen. Je bent óf voor óf tegen. Maar er zijn natuurlijk veel meer keuzes.
Maar een mens ziet niet dat hij met een proces bezig is. Hij ziet alleen 'jullie willen mij een kopje kleiner maken, dus ik moet me verharden’ en zo werkt dat in de mens.

 

Maar als ik nu van achter het raam mag kijken, wat zie ik dan?
Hoe zou u het dan oplossen?

Dat kunnen wij niet zolang een mens niet in de gaten heeft dat hij zijn emoties heeft en boos is op de anderen. Want hij denkt 'jullie moeten mij hebben, maar jullie zijn de kwaaien en ik ben beter'. Dus daar kunnen wij geen preek over geven, maar wij zeggen alleen: 'ja, zo werkt dat voor de mens. En de mens die nog niet verder kijkt
en zichzelf alleen maar ziet als een 'pakketje menszijn' en niet de voor- of na-geschiedenis daarbij in betrekt, zal nooit verder komen.
Die blijft alleen maar op het punt van de emoties en instincten staan.

Die blijft onbereikbaar, dus wij kunnen hier geen wondertjes verrichten en we kunnen hier ook niet met een knuppel staan als zijnde ‘nou hou jij je stil en anders slaan wij je hersens in’. Nee, wij zijn alleen maar aanwezig en wij zien het, maar wij kunnen daar geen invloed op uitoefenen.
Wij hebben niet het machtsmiddel om een mens op het andere spoor te zetten.
Dus de mens zal zolang hij denkt: ‘jee ik ben onveilig' er automatisch vanuit gaan:
'er staat op de hoek van de straat iemand en die wil mij wat aandoen'.

En dat zien wij bij heel veel mensen, maar alleen het neutraal-zijn is de oplossing.

 

Hoe kijkt u naar de complottheorieën?

Ook dat laat zien dat de mens zich onvrij voelt en eigenlijk diepongelukkig is.

En hij probeert in alles wat hij hoort, voor zichzelf een mogelijkheid te creëren om daar een antwoord in te vinden, zodat hij weer bij zijn rust kan komen.
Dus als iemand zegt: ‘ja maar, al die kinderen die worden vermoord, worden ingespoten met slecht bloed. ...En bij: ‘ja, zo is het’ kan men zich eraan optrekken. Zoiets van: 'gelukkig doe ik dat niet en ik ben wel een stukje beter dan al die mensen die allemaal die lelijke dingen uithalen met de kinderen'.

Wij zeggen niet dat het zo is, maar het is alleen maar weer het aanpakken van nieuwe ideeën of via televisie of via de kranten, om toch maar te zorgen dat de mens zijn veiligheid terugkrijgt. En dan kunnen wij zeggen: ‘die veiligheid is net zo vals, het is gewoon een schijn-veiligheid en heeft met veiligheid niks te maken.

 

Maar toch kunt u zien hoe de mens daarin bezig is en die schijnveiligheid als zijn eigen veiligheid ziet en hij denkt daarmee bezig te moeten zijn. Dat kunnen wij niet voorkomen, we kunnen alleen maar zeggen: 'mens kom op, kijk eens een stukje verder dan je normaal doet, want je leest alleen die kranten en luistert naar die mensen.

Kijk meer naar: 'hoe is het werkelijk'. En dan zal er een stukje geschiedenis bij moeten en zult u moeten kijken: 'waar is de mens naar onderweg?'

En dat zijn allemaal zaken die er niet bij ingenomen worden en heel achteloos terzijde worden geschoven.

Maar als u kijkt over eeuwen dat er mensen op deze planeet aanwezig zijn, dan zien we dezelfde chaos, dezelfde vuiligheid, dezelfde angsten, dezelfde gedragingen naar elkaar toe, omdat men zo ontzettend bang is en bang zijn is een emotie.

Dus we kunnen daar ook niks tegenover zetten, we kunnen niet zeggen: 'meneer of mevrouw zover gaan we helemaal niet' want dan moeten we een hele reeks opsommingen geven van alle tegenwerpingen.

Maar het heeft geen zin als iemand daar heilig in gelooft, hij zich aan de goede kant schaart en de anderen allemaal aan de duivelse kant schaart, want zo wordt het dan bekeken: waar het donker, waar het duister aanwezig is.

En dan kunt u praten als brugmann, maar het heeft gewoon geen zin. Daarom vinden wij onze eigen positie achter het raam het beste.
En dan is het niet dat wij ons hoofd daarvoor wegdraaien, wij zien het allemaal wel, maar wij hopen dat de mens zover komt dat hij denkt ‘goh, waar ben ik mee bezig, klopt het eigenlijk wel voor mijzelf?’ En dat hij dan ergens in zichzelf voelt 'goh, eigenlijk heb ik het ook anders geleerd'.

Hoe kijkt u naar de vaccinaties?

Weet dat de artsen en de wetenschappers niet voor niets al in een vrij kort stadium een middel gevonden hadden om zich tegen de pandemie en alle virussen die daarmee samen hangen, te weren. Dus dat in eerste instantie al die wetenschappers zich geschaard hebben aan de kant waar het licht aanwezig is.

Maar alleen nu gaat het er om: gaat de mens daarin mee of zegt de mens ‘ja maar dat kunnen nooit wetenschappers zijn, die hebben nooit van God gehoord, mag dit wel? Zij gaan er op een hele andere manier mee om. En zo wordt het ook aangegrepen of zoals sommige geloofsgemeenschappen zeggen: 'zie je wel, het zijn allemaal duivels, het is gewoon duivelswerk, al die middelen en al die vaccinaties'.

Wij zeggen alleen: ‘wij zijn blij dat het vaccin op deze planeet aanwezig is en maakt u zich nou niet angstig om datgene wat er mogelijkerwijs zou kunnen gebeuren met u. Het zal een stuk helpen als iedereen zich vaccineert.
Daar hoeven we helemaal geen pleidooi voor te houden, want eigenlijk weet iedereen dat wel.

Maar het is alleen zaak voor u om te zeggen: 'wil ik mij daartoe lenen, welke gedachte zit hieraan vast, wat maakt dat ik tegenstribbel tegen deze vaccinatie?'

De vaccins zijn er en maak er gewoon gebruik van. Daarbij bent u veel beter af dan al die mensen in de arme landen waar die vaccins nog niet of onvoldoende voor handen zijn.  Want daar, en dat hoort u ook genoeg, vallen mensen bij bosjes neer en wij zullen ze met plezier oprapen en tot ons nemen in de Wereld van de Wijsheid, maar het is niet nodig.

Als er een goede verdeling is van al die vaccins dan kan ieder mens daar iets uithalen voor zichzelf als zijnde: ik ben weer een stukje gesterkt, ik kan weer vooruit en dit was gewoon even nodig om nu op een andere manier te gaan leren kijken.

Want ook nu zijn de wetenschappers daarmee bezig. Wij kunnen alleen maar zeggen: ‘wij zijn blij dat men zich zo opstelt en er ook de ruimte en de tijd voor neemt om hier met heel hun hebben en houden mee bezig te zijn.

En in bepaalde streken waar het vaccin gemakkelijk toegankelijk is voor de mensen, is het even van hiep hoi. Maar als we dan de tegenwerkingen zien naar datzelfde vaccin toe, van: 'dan kan ik niet meer zwanger worden, etc.…want er kan van alles gebeuren...'

Garanties hebben we nog nooit gegeven over het leven en dat zullen we nu ook niet geven. Er zullen altijd mensen zover zijn dat ze de overstap maken naar ons toe. Maar er zullen ook mensen zijn die denken ‘nou ik leef nog en wat kan ik met dit leven aanvangen en wat kan ik nog met de tijd die ik hier op me af zie komen’.

En dat vinden wij een veel betere kijk, dan de voor- of tegens.

Wij geven er een klein beetje meer kleuring aan want: ‘iedereen heeft de vrijheid'.

We laten alleen even onze kant zien en kunnen niet anders zeggen: ‘fijn dat dit vaccin er is’ en of u er dan gebruik van maakt of niet, het is er gewoon.

En wij hopen dat meerdere mensen zich daardoor gesterkt voelen.

En dat mensen overlijden zou betekenen, als u naar de praatprogramma's op televisie kijkt, dat daar gezegd wordt: 'maar de gevaccineerde sterft ook' alsof u anders gevrijwaard bent van een overlijdensproces en dat is niet zo, dus dat gaat ook gewoon door. En dat is verder ook helemaal niet vreemd, nogmaals: 'bij ons is plek zat en wij laten iedereen toe'.

 

Dus we hebben ons rustig achter het raam geposteerd en ons niet verschanst in die zin ‘wij beveiligen onszelf, want wij willen er niks mee te maken hebben’. Maar we zeggen alleen, we zien alles wel, maar we hebben niet de mogelijkheid om die splitsing door te zetten in onze kijk. Want dat zou betekenen dat wij leraren ook ruzie gaan maken, van ‘wie heeft nou gelijk?’ En zover gaan wij niet.

 

Zo zijn er ook mensen die de vraag stellen: 'waar komt corona dan vandaan?’

Alles wat op deze planeet aanwezig is, heeft natuurlijk altijd zijn oorsprong. En dan kunt u naar het milieu kijken en zeggen: ‘het milieu en die natuurrampen die zijn daar allemaal debet aan'.

U kunt ook kijken: om de zoveel jaar komt er een ander virus op, nou, en op dit moment is het covid die hier even huishoudt. En dan heeft de mens voldoende mogelijkheid om daar toch doorheen te komen, mits hij niet aan het einde van zijn leven is en alleen maar overleeft, want dat is niet onze bedoeling. Maar wij gaan het niet groter, niet zwaarder maken.

 

Het verbaast ons wel dat er gezegd wordt: 'de meeste ouderen die worden nu eerst voor de derde keer gevaccineerd, terwijl dat een doelgroep is die, als we heel eerlijk zijn, als eerste van deze planeet afgaan.

Dat heeft natuurlijk te maken met de kijk van: want als je eenmaal gevaccineerd bent dan kun je niet meer doodgaan. En dat is niet zo.

Dus hierin kunnen wij niet anders zeggen: ‘al onze mogelijkheden om een mens van een bepaalde leeftijd goed op te laten groeien, die blijft aanwezig, maar meer ook niet’.

Het wordt niet anders, wij kunnen alleen kijken of het voor de mens een makkelijker manier is om te overlijden, dan wanneer ze snakkend naar adem in een bed liggen en vreemde gezichten om zich heen hebben staan, want ja, dan moet er toch nog van alles en nog wat gebeuren. En wij zeggen: 'als men dan toch al zover is, laat hem rustig, desnoods met een zuurstoftankje in zijn eigen familiekring overgaan en wordt het wat gemakkelijker voor de persoon die overlijdt.

Dus als er zo gekeken gaat worden, dan is er eigenlijk niks vreemd aan deze wereld. Alles is.

En nu met de milieuaspecten, alles wordt er op afgeschoven en dat vinden wij ook niet eerlijk. Wij zien dat het veel moeite kost voor de planeet om steeds opnieuw zijn rondjes te blijven draaien, maar ook bij wil houden van wat er allemaal door de mens geschaad wordt. Tegelijkertijd probeert de planeet te overleven. En dat is belangrijk om te zien en meer is het niet.


En er zijn natuurlijk mensen die zich via de groene trilling hier druk over maken en dat is prima. Maar als het verder niet meer bij hem hoort, dan hoeft hij daar geen extra energie in te steken. Want alles loopt toch zoals het lopen moet en niet omdat wij dat zeggen, maar dit is gewoon een kortstondig leven van ieder mens die op deze planeet aanwezig is.


En dan gaat het er alleen maar om 'kan een mens met zijn eigen rugzakje datgene eruit halen wat hij op dat moment nodig heeft'. Want dat vinden wij vele malen belangrijker dan die vaccins, het aantal ziekenhuisbedden, het milieu of hoe u dat ook bekijkt.

Zodat de mensen eens stilstaan bij: 'hoe is dat voor mij,
aan welke kant zit ik en denk ik een keus te moeten maken?’