Wij helpen u herinneren, waarvoor men op aarden aanwezig bent.

Dit kunt men niet alleen doen.
Deze teksten zijn een handreiking.
De aarde is een leerschool, voor ieders wezenlijk ervaring.

Deze ervaringen beklijft tot een volbewustzijn op aarde.
Tijdens ieders stoffelijke aanwezigheid.

Wezen Is
Er komt een moment voor ieder van u, die voor eerst in aanraking
komt met de wereld van de wijsheid en zijn geestelijke helpers.
De opstap die een mens maakt is van dienaard ik wil hiervan
meer weten en ervaren wat ik nu lees en hoort.

Bent u aangeraakt of wilt u meer ervaren.
Dit vindplaats, omdat men al in de blauwtrilling aanwezig bent.
U wezen heeft uiteenlopende mogelijkheden meegebracht.
Vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Dit is de les die men zelf dien te maken.
“Het is aan u, wilt men contact ervaren met je innerlijke wezen”
Wezen heeft velen levens op aarde doorgebracht.

En heeft velen ervaringen al tot zijn beschikken
die men kan raadplegen op elk moment.
Men kan vragen, wezen ik weet het niet meer.
Wezen heeft weet, wat goed voor u is.
*

Ik heb een vraag.
“Waar staat het woord wezen voor”

Wezen-energie heeft deze planeet uitgekozen, samen met
een geestelijke helper om ervaringen op te doen.
Wezen heeft al duizendenjaren op aarde gebivakkeerd.
Elke keer werd een nieuw lichaampje en een les situatie uitgekozen
waarin wezen zijn ervaringen kan aanvangen en uitbreiden. 

U ervaring, vond al plaats bij je ouders.
Je wezens ervaringen zijn tot je beschikking.
Tijdens elk moment van je aanwezigheid.

Dan dien men het denken in de kast zetten.
Dit vergt enige oplettendheid.

Om je dagelijkse spoeling van informatie niet meer
toe te laten als een werkelijkheid.

Alle wat u ziet en hoort is mensenwerk.
Zonder enige bezieling, Ik vind .......
***