School de doorstroom.
Een uitnodiging aan ieder van u aanwezigheid.
Behelst Vrijheid & Vrede

“Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde."
Deze tekst, behelst de ontmoeting van wezen tot wezen tijdens de sessies. 
Spectrum behelst de energie en de mogelijkheden die ten dienste zijn voor u.


Deze ervaring verloopt als volgt. 

Door een vraag te stellen, loods je wezen u er doorheen.
Dit doet men niet alleen, tijdens deze uitwisseling.
Opdat moment is deze “telefonisch - fotogesprek gaande.
Door ervaringen van wezen tot wezen stroomt ieders ontwikkeling door.
Zo ontstaan de wezens vragen. Dit behelst vrijheid en inzicht waarvoor je
werkelijk bent ge komen op aarden, vanuit de Bron Wereld van de Wijsheid.

Via telefoongesprek is deze foto energie mede aanwezig.
Tijdens dit gesprek vindt een uitwisseling plaats, van wezen tot wezen.
Er zijn velen mogelijkheden aanwezig voor ieders spirituele uitbreiding.
Dit ga jezelf ervaren tijdens de sessies en lessen.

Sleutel is mede ieders spirituele verandering voor een
unieke aanwezigheid op aarde.

Tijdens een sessies ontvangt u, als dit gewenst is een sleutel.

Leraren laten u mede kennismaken met de Wereld van de Wijsheid.