Een uitnodiging aan ieder van u aanwezigheid.
Behelst Vrijheid & Vrede

“Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde."
Deze tekst, behelst de ontmoeting van wezen tot wezen tijdens de sessies. 
Spectrum behelst de energie en de mogelijkheden die ten dienste zijn voor u.

Sessies
Deze ervaring verloopt als volgt. 

Door een vraag te stellen, loods je wezen u er doorheen.
Dit doet men niet alleen, tijdens deze uitwisseling.
Opdat moment is deze “telefonisch fotogesprek gaande.
Door ervaringen van wezen tot wezen stroomt ieders ontwikkeling door.
Zo ontstaan de wezens vragen. Dit behelst vrijheid en inzicht waarvoor je
werkelijk 
bent ge komen op aarden, vanuit de Bron Wereld van de Wijsheid.

 

Via telefoongesprek is de foto energie aanwezig.
Tijdens dit gesprek vindt een uitwisseling plaats, van wezen tot wezen.
Er zijn velen mogelijkheden aanwezig voor ieders spirituele uitbreiding.
Dit ga jezelf ervaren tijdens deze sessies.

Als afronding van u ervaring. 
 Een momentopnamen, die heeft plaatsgevonden. 
Deze nieuwe ervaringen zullen door stromen via u wezen.
Dit wordt mede verzilverd door de vragen die U heeft gesteld.!
“Dit vindt plaats voor dit continuüm." 
Leo Wobben