De invloeden en de grillen van de natuur en het universum kunt je niet ontwijken
nog ontlopen tijdens de vele voor komende branden – overstroming- orkanen – oorlogen – aardverschuivingen - erupties.


De mensheid die buiten de bood valt. Denkt je.
Je ervaringen voor je wezen, blijven over en meer niet.  
Als menszijn pikje een graantje mee, je alertheid breidt zich uit!

Mits je gaat piekeren, dan komt je in een emotionele rollercoaster terecht.
Dit is één van je turbulente ervaring. Je kunt dit niet voorkomen op aarde.
Vandaar dat je voor de aarde heeft gekozen. Niet voor je lichaam.
Je wezen is hier aanwezig om zijn les en ervaringen uit te breiden.
Je natuur werkt hier aan mee, mede dat je lichaam is een tijdelijk onderkomen is. Oeps.

Dit hangt mede af, waar je op aarde aanwezig bent.
De invloeden en de grillen van de natuur kunt je niet ontwijken
nog ontlopen tijdens de vele voor komende branden – overstroming- orkanen – oorlogen – aardverschuivingen - erupties, dien je te vertrekken waar dit plaats vindt. Je gezapige aanwezigheid en je dromen.
Ik ben veiling hier aanwezig. Vergeet het maar lieve mensen.

***

Als u de moed heeft om hulp te vragen, komt er inzicht in elke situatie die zich voordeed. Men Creëert ruimte voor je helderdenken en
lichamelijke ongemakken nemen af.
 
Dit is een ervaring waarvoor men op aarde mede is gekomen in een nieuw lichaam. Vele zijn ge focus op lichamen en uiterlijkheden. Hoe ziet de ander mijn aanwezigheid? Weet wel als je dagelijks meebezigbent, dan heeft de
commercie en uitverkoop je in de tang. 
Dit zijn soms je dagelijkse ervaringen als menszijn. Die een lichte kant heeft en een donkere zijde heeft.
Heilige en verlichten mensen gaan hierin mee.

Zo boven en beneden zijn er geen speciaal uitingen aanwezig.
Je wezen gaat hierin mee en heeft nauwelijks enige invloed en bescherming.
Mits je vraagt aan je wezen om hulp.
Dan is je overvloed aan je ideeën niet meer een punt .

Zoals u je nu leest, men heeft een lichaam en een wezen.
Deze twee kunt men niet opsplitsen. Ze horen bij elkaar.
Wij leraar zien wel dat velen mensen, als waren maar op één been hinkelt.
Voelt u maar eens, aan het einde van de dag.
Dit kunt men veranderen als je dit gevoelt heeft, deze dag zit er weer op eindelijk.

Ik ben nog niet aan mijn pensioen toe, hoorde leraar mompelen.
Dit treft mede kinderen die dagelijks in een leerproces aanwezig zijn.
Opgenomen om een beroepskeus makkelijk, te kunnen maken.
Er zijn weinige begeleiders aanwezig, die tijd hebben voor hun uitvoerende vak.

 

Wij zien, dat vele de linkerhand gevuld hebben, met een smartphone.
Deze gesprekken vertegenwoordigt mede een uitputtingsslag. 
Werkelijke ontmoetingen en uitwisseling, zijn nauwelijks meer
aanwezig waar dan ook. Dit is een verarming en een belasting van je denkkap,
dat aan het einde van de dag boordevol zit.

***
Je kijkt wel eens, naar oudere mensen.
Zie eens, u hoort door dit gedrag 
in dezelfde snelheid opgenomen soms
door ziekte. Al op jongen leeftijd dat sneller en sneller aan je voorbij schiet lijkt wel.
Vereenzamen is zowel jong en bij ouders aanwezig. 
Dit kalft je levensvreugde af en voldoet niet meer om langer op aarde te zijn.

De mens die er uitstapt zijn welkom in de Wereld van de Wijsheid en worden opgenomen om te herstellen wat er ook op aarde heeft plaats gevonden.
Voor de gelovige mensen, is er geen hel en hemel aanwezig,
Dit is een verzinsel, om de mens bij de parochie te houden.
Kan ook troost bieden. 

Wij leraren laten iedereen in zijn of haar aanwezigheid hoedanigheid Vrij.

***