Kleuren zijn zuiver.
Boven de grond zijn het heldere kleuren.
In de mens komt de rode aarde-energie in aanraking met de denkkap,
alwaar men deze energie gebruikt om emoties op te roepen.

Toch zal de mens altijd dit pad moeten lopen wil hij volbewust zijn.

chakra’s
Basisenergie is de communicatie naar elke Chakra.
Chakra is een heel klein orgaantje, dit is in het lichaam aanwezig.

***

Wit: kruinchakra

Het zevende chakra wordt gesitueerd boven het hoofd.
De mens die dit chakra geopend heeft is meester over de stof en kan gebruik maken van de stof wanneer dat nodig is. Het is de volbewuste in het stoffelijk bewustzijn, maar hij is nog niet volbewust in het wezensbewustzijn. De mens, die als volbewuste gezien wordt, heeft de witte trilling tot zijn beschikking, maar dat betekent niet dat hij de rode, de oranje, de gele, de groene, de blauwe en de paarse trilling kwijtraakt.
Kijk naar een prisma; in een prisma gaat wit licht, maar eigenlijk zijn er alle regenboogkleuren in terug te vinden. De rode aarde-energie, de woede, is opgelost, maar men kan nog niet spreken van zuiverheid, want alle voorgaande kleurtrillingen spelen hierin mee.
Alleen kan de mens in de witte trilling deze kleuren van elkaar scheiden waardoor hij puur geel, puur blauw, etc. wordt en deze trilling kan hij richten om genezingswerk te doen. Als voorbeeld de oranje trilling. Wanneer hij deze kleurtrilling richt op een botbreuk zal dit bot sneller genezen, omdat deze kleur precies
dezelfde trilling als het bot heeft.
De mens die dit chakra geopend heeft is meester
over de stof en kan gebruik maken van de stof wanneer dat nodig is.
Zo heeft iedere kleurtrilling zijn eigen specifieke mogelijkheden
***

Paars: voorhoofd chakra

Dit chakra wordt gesitueerd op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oog genoemd. Het voorhoofdchakra opent zich doordat de oranje en de blauwe trilling met elkaar worden vermengd. Deze wereld heeft geen vormen, maar er zijn alleen kleuren en geluiden. De mens in de paarse trilling ervaart dat de geestelijke wereld en de stofwereld nu door elkaar lopen, want wanneer de mens met stoffelijke zaken bezig is blijft de geestelijke wereld ook gewoon deel van hem. Het is een natuurlijk gegeven en de mens ervaart daarin geen grenzen meer. De mens in de paarse trilling heeft de denkkap doorzien en is baas over zijn denkkap.
Paars gaat van diep donkerpaars via Lila naar wit.
Wanneer de mens de geestelijke en de stofwereld heeft samengebracht.
En de blauwe en oranje trilling samen in volledigheid door stromen,
ontstaat de paarse trilling

 

Blauw: keelchakra

Door samenvoeging van groen en goud  ontstaat de blauwe trilling
Tijdens dat men hiermee verbonden bent komt u wezen ontwikkeling in werking.
Esoterie en spirituelere ervaringen.

Dit chakra, ook wel keelchakra genoemd, wordt gesitueerd ter hoogte van de keel. De blauwe trilling ontstaat doordat groen en goudgeel vermengd worden.
De mens weet nu dat de geestelijke wereld bestaat, maar hij kan de stofwereld en de geestelijke wereld nog niet samenbrengen. Omdat hij nu weet dat er meer moet zijn, vangt hij een zoektocht aan en gaat grasduinen in alles wat de paranormale wereld te vertellen heeft en raadpleegt esoterisch boeken.
Hij volgt cursussen en ontmoet mensen die ook met deze zoektocht bezig zijn.

In het keelchakra doen zich verschillende mogelijkheden voor, want doordat de trilling van het zenuwgestel verfijnt gaat de mens zich steeds meer toeleggen op helderziendheid, heldervoelendheid, etc.
Dat is inherent aan de ontwikkeling van de blauwe trilling.

 

Groen: hartchakra

Kenmerk het lijden dat de mens ervaart op zijn pad.
Na het doorzien, ontstaat er een gouden trilling.
Blauw en gele trilling maken samen de groene trilling

Dit chakra wordt gesitueerd ter hoogte van het hart en verbindt
de onderste drie chakra’s met de bovenste drie chakra’s.
Het heeft een brugfunctie.
De onderste chakra`s zijn aarde-gebonden, de bovenste zijn
geestelijk-gebonden en het hartchakra is de samensmelting tussen die twee werelden. In de groene trilling ervaart de mens voor het eerst zijn
geestelijk-zijn en voelt hij een roeping, de roep van zijn wezen.
Hier zit verder geen ontwikkeling van het stoffelijke bewustzijn aan vast,
het is alleen het volgen van zijn roeping en de mens gaat een bepaald pad volgen. Alleen het feit dat iemand een keus maakt voor een pad ís de ontwikkeling.

 

Geel: zonnevlecht Chakra
Heeft nog geen bewustzijn dat er een geestelijke wereld bestaat.

Het derde chakra wordt gesitueerd ter hoogte van de navel en wordt
gezien als de belangrijkste plek voor het opslaan van energie.

Dit chakra, ook wel zonnevlecht genoemd, heeft verbinding met één
van de vier aarde-elementen: vuur – water – lucht – aarde.

Dit is een wankele basis, want de rode aarde-energie gaat zich
mengen met één van de aarde-elementen en de mens
wordt daardoor geprikkeld.

 

Oranje: het heiligbeenchakra
begint de ontwikkeling van het stoffelijke bewustzijn.

Het doorzien dat er een jij en een ik bestaat

Het tweede chakra wordt gesitueerd ter hoogte van het heiligbeen en dit is het eerste chakra waar bewustwording aan vast zit. De oranje kleur ontstaat door
de vermenging van rood en geel. Het is de rode aarde-energie en de bezinningstijd.
Het leven met zijn ervaringen speelt zich nog af op het gebied van seksualiteit, groepsvorming en beginnende relaties, want in dit chakra leert de mens om contact te maken met ’n ander mens. Maar aangezien deze mens nog geen zelfkennis heeft zal hij alles wat hij tegenkomt relateren aan zijn eigen ervaring.

Deze mens is op zichzelf gericht, hij ziet de ander nog niet als een mens met andere gevoelens en gaat ervan uit: “zoals ik mij voel, zo voel jij je ook”. Hij kan zich er geen beeld van vormen dat een ander mens zich anders kan voelen omdat hij nog niet in staat is dat te ervaren.
Bijvoorbeeld: Hoe vaak gebeurt het niet dat wanneer u een verhaal vertelt, de ander tegenover u zegt: “oh ja, maar dat heb ik ook” en hij begint zijn eigen verhaal te vertellen, hiermee voorbijgaand aan uw emoties. Gaat u er dan maar vanuit dat deze mens op dat moment in aanraking komt met de oranje trilling in zichzelf.

 

Rood: de basis Chakra

Aarde energie is heel stoffelijk in zijn trilling.

Het eerste chakra is de basis en wordt gesitueerd net onder het stuitbeen.
De kleur is rood omdat de basis de rode aarde-energie opneemt.
Deze aarde-energie heeft het lichaam ook nodig om te kunnen leven.
De mens die alleen de rode trilling tot zijn beschikking heeft kent alleen de emotie woede. Deze mens kent zichzelf nog niet als mens omdat er nog geen bewustzijn is.
Er is alleen onrust en hij reageert instinctief op honger, warmte, kou, etc.
Maar doordat de mens een denkkap heeft, gaat hij contact maken met de emotie woede en via de ervaringen in de woede wordt het bewustzijn ontwikkeld. Voorbeeld: een mens loopt naar een kachel en brandt zich eraan.
Een dier zou in dat geval terugspringen en niet meer naar de kachel toe gaan, maar de mens brandt zich en begint te vloeken.
Hij ervaart de pijn van de verbranding en reageert erop met een emotie.
***